“Göstergeler Ne Anlatır? – Türkiye İçin İktisadi Göstergeler Rehberi” raflarda

Kasım 24, 2017

“Göstergeler Ne Anlatır? – Türkiye İçin İktisadi Göstergeler Rehberi” raflarda

Fatih Akyıldız tarafından hazırlanan “Göstergeler Ne Anlatır? – Türkiye İçin İktisadi Göstergeler Rehberi” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Ekonomi dizisinden çıkan “Göstergeler Ne Anlatır? Türkiye İçin İktisadi Göstergeler Rehberi” isimli kitap, Türkiye ekonomisi ile ilgilenen herkes için bir başucu kaynağı olma özelliği taşıyor.

Fatih Akyıldız tarafından hazırlanan kitap, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan temel ekonomik göstergelerin içerikleri, özellikleri, teorik çerçeveleri, güçlü ve zayıf yönleri hakkında detaylı bilgiler veriyor. Böylelikle ekonomik verilerin daha iyi anlaşılması amaçlanıyor.

Kitap, göstergelerin hazırlanmasında kullanılan verilerin toplanma ve hesaplanma yöntemleri ile veri derlenmesinde karşılaşılan sorunları ele alıp tartışıyor. Tüm boyutlarıyla irdelenen göstergelerin, ülkemiz koşullarındaki yeri açıklığa kavuşturuluyor. Normatif iktisadın alanından mümkün olduğunca uzak, objektif bir tutumla konuya yaklaşan yazar, okurun ufkunu açan tarafsız ve pratik bir rehber sunuyor.

“Göstergeler Ne Anlatır? Türkiye İçin İktisadi Göstergeler Rehberi”, profesyonel iktisatçılar, araştırmacılar ve kavrayışını geliştirmek çabasındaki iktisat öğrencileri için bir kaynak kitabı olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda tüketici davranışları, istihdam yapısı, bütçe analizleri gibi temel ekonomik başlıklarda bütüncül bir değerlendirme imkânı sunan kitap, yatırımcılara da karar alma süreçlerinde yardımcı olmaya aday.

Kitap; tarihsel gelişim, gösterge sınıfları, kalite kriterleri, gösterge üretim ve değerlendirilmesinde karşılaşılan hataları kapsayan “Giriş”, “Milli Gelir Göstergeleri”, “Üretim ve İktisadi Canlılık”, “Faaliyet Göstergeleri”, “Çalışma Ekonomisi”, “Uluslararası Ekonomi”, “Kamu Ekonomisi”, “Para, Bankacılık ve Finans” olmak üzere toplam sekiz bölümden oluşuyor.

edebiyathaber.net (24 Kasım 2017)

Yorum yapın