Masthead header

“Görsel Kültür ve Fotoğrafın İzinde Instagram” yayımlandı

Yetgül Karaçelik’in “Görsel Kültür ve Fotoğrafın İzinde Instagram” adlı kitabı Notabene Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Notabene Yayınları geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya ağları arasında yer alan Instagram üzerine yapılmış önemli bir inceleme kitabı yayımladı: Görsel Kültür ve Fotoğrafın İzinde Instagram.

Kitap naif bir anlatı metni olan fotoğrafın, Instagram’ın araçsallaştırmasıyla birlikte hayatımızı ne kadar etkilediğini ve değiştirdiğini gösteren örnek bir çalışma.

Sosyal medya ağları, çok uzak değil, 2000’den sonra hayatımıza girdiği halde, sosyal ve toplumsal ilişkilerde vazgeçilmez hale gelerek önceki dönemi unutturdu. Günümüzde yeni nesiller PC, tablet ve cep telefonunu genetik bir mirası sahiplenir gibi hızla ve kendinden emin şekilde kullanmakta, yeni medya ve sosyal ağlarda değişime uğramış dili gündelik hayatlarına taşırken, sosyalleşme ölçütü olarak sosyal medyada var oluşlarını yeterli görmekte ve bu yeni dünyada soluk alıp vermekteler.

Artan görünürlük vaadi ve herkesin görüp fark etmesine “açık olma”

arayışıyla toplumsal kabul görme ve dolayısıyla saygın –“anlamlı”- bir hayat

sürme kanıtlarının peşinde koşulması birbiriyle gayet uyumlu. Bir kimsenin

yaşamını bütün ayrıntılarıyla birlikte herkesin ulaşabileceği bir mecrada kayıt

altında tutmak -kovulma tehdidini uzak tutmanın etkili bir yolu olduğu kadar-

dışlanma hastalığına karşı kullanılabilecek en iyi önleyici ilaç gibi görülüyor. (Bauman ve Lyon)

Günümüz yaşamında görmek kadar, görünür olmak da bir o kadar önemli. Instagram, tanınma arzusunu ve görünür olmayı yüceltti, varoluş biçimine dönüştürdü. Fotoğraf, anın gerçek bir izleği olmaktan uzaklaştı, performans biçimini aldı. Görüntüyü kayıt altına alıp paylaşarak performansa dönüştürmek, kullanıcılar için başka bir ünlü olma yolu artık. Sosyal paylaşım ağı Instagram’da bireyler kurgu şahsiyetlere dönüşerek yeniden inşa ediliyor. Şimdilerde herkes hem seyreden hem de seyredilen konumunda… Görsel kültür ve görsel kültürün yapı taşları arasında yer alan fotoğrafsa, Instagram’la birlikte kitlesel biçimde üretilip tüketilmeye başlandı.

Görsel Kültür ve Fotoğrafın İzinde Instagram günümüz popüler mecraları arasında yer alan Instagram örneğine odaklanıyor. Dünden bugüne değişen hayatı, fotoğrafın tarihini, görme biçimlerini bakış teorisiyle birlikte işliyor. Kendine sosyal paylaşım ağları üzerinden bakmaya alışmış bizlere sahici bir ayna tutuyor.

edebiyathaber.net (31 Ekim 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r