Gonca Özmen’in, önerdiği 31 kitap | Funda Dörtkaş

Eylül 21, 2021

Gonca Özmen’in, önerdiği 31 kitap | Funda Dörtkaş

Gonca Özmen’in, Edebiyat Haber okurları için önerdiği 31 kitap: 

Şairin Notu: Tozunu almak istediklerimin bir kısmı. Daha görünür olmak, hakları! 

Erkeğin Yittiği Yerde, Zeynep Ergun, Everest Yayınları

Cinsel Farkın İnşası: Felsefi Bir Problem Olarak Cinsiyet, Zeynep Direk, Metis Yayınları

Mağdurun Dili, Nurdan Gürbilek, Metis Yayınları

Tavan Arasındaki Deli Kadın, Sandra M. Gilbert&Susan Gubar, Çev: Nil Sakman, Aylak Adam Yayınevi

Palimpsest: Edebiyat-Eleştiri-Kuram, Sarah Dillon, Çev: Ferit Burak Aydar, Koç Üniversitesi Yayınları

Ekphrasis-Görünür ile Söylenir Arasında Geçitler, Barış Acar, Corpus Yayınları

Ekfrasis: Batı’da ve Bizde Görsel Sanatın Sözlü Tasviri, Nazmi Ağıl, Simurg Yayınları

Mekanın Poetikası, Gaston Bachelard, Çev: Aykut Derman, Kesit Yayıncılık

Çürümenin Kitabı, E. M. Cioran, Çev: Haldun Bayrı, Metis Yayınları

Görme Biçimleri, John Berger, Çev: Yurdanur Salman, Metis Yayınları

Okumanın Tarihi, Alberto Manguel, Çev: Füsun Elioğlu, Yapı Kredi Yayınları

Ada-İngiliz Yazınında Ada Kavramı, Akşit Göktürk, Yapı Kredi Yayınları

Gövde’m, Enis Batur, Sel Yayıncılık

Tırnak İçinde Ölüm: Modern Şairle İlgili Kültürel Mitler, Svetlana Boym, Çev: Emine Ayhan, Metis Yayınları

Sanat / Cinsiyet: Sanat Tarihi ve Feminist Eleştiri, Editör: Ahu Antmen, İletişim Yayınları

Sanat ve Sorumluluk, Mihail Bahtin, Çev: Cem Soydemir, Ayrıntı Yayınları

Queer Tahayyül, Der: Sibel Yardımcı &Özlem Güçlü, Sel Yayıncılık

Yaklaşma Çabası, Necmiye Alpay, Edebi Şeyler

Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet, Der: Sibel Irzık&Jale Parla, İletişim Yayınları

  1. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Ahu Antmen, Sel Yayıncılık
  2. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Mehmet Rifat, Çev: Sema Rifat, Yapı Kredi Yayınları

Erotologya? Bir Türkiye Erotologyası’na Giriş İçin Denemeler, Hulki Aktunç, Yapı Kredi Yayınları

Toplumsalın Sınırında Beden, Yaşar Çabuklu, Kanat Kitap

Beden Sosyolojisi, Ed: Kadir Canatan, Açılım Kitap

Kopuk Zincir: Modern Şiir Üzerine Denemeler, Orhan Koçak, Metis Yayınları

Kabuğunu Kıran Hikâye: Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı, Jale Özata Dirlikyapan, Metis Yayınları

Kitap İçin 1-2-3, Selçuk Altun, Sel Yayınları

Okuya Yaza Geçiyor Ömür, Bitmiyor Kitap, Oğuz Demiralp, Yapı Kredi Yayınları

Sanatın Gölgedeki Kadınları, Derleyen: Özlem Belkıs & Duygu Kankaytsın, Ayrıntı Yayınları

Kırılgan Kitap-Güncel Sanat Üzerine Yazılar, Süreyyya Evren, Heterotopya Yayınları

+ 1 Bütün Şiirleri, Seyhan Erözçelik, Yayıncısını arıyor gibi!

edebiyathaber.net 

“Gonca Özmen’in, önerdiği 31 kitap | Funda Dörtkaş” üzerine bir yorum

Yorum yapın