Ginko Çocuk yayın dünyasına merhaba diyor

Ocak 24, 2019

Ginko Çocuk yayın dünyasına merhaba diyor

Ginko Çocuk yayın yaşamına başlıyor.

Tanıtım bülteninden

Çocuktan taraf, bilimden taraf, sanattan taraf

Çocuk hak ve özgürlükleriyle birlikte çocuktur. Yayın programımızı bu ilke etrafında şekillendiriyoruz. Programımızda yer bulan eserler çocuk hak ve özgürlüklerine duyarlı. Bireysel ya da toplumsal nedenlerle örselenen çocuğu kollayan, anlayış ve dayanışma duyguları uyandıran hikâyeler önceliğimiz. Aralarından özellikle çocuğun okuma iştahını kışkırtan, edebiyat okurluğunu ve estetik algısını geliştiren kitaplar seçiyoruz. Okurken eğlenmek hak, bu hakkın gölgede kalmamasına özen gösteriyoruz.

Evrensel insan haklarına aykırı olmama koşuluyla eserlerin tema ve işleyişine sınır koymuyoruz. Çocuklara özel bir dünya yok. Bu yüzden boşanmadan ölüme, savaştan aşka herkes kadar çocuğa da dokunan her konu programımızda yer bulabilir. Kitaplarımızın, bizimle aynı dünyada yaşayan çocuk ve gençlerin, dünyanın sorunlarıyla baş etme, değiştirme ve dönüştürme cesaretlerine katkı sağlamalarını önemsiyoruz. Tıpkı çocuk okurun, hayali evrenlere kapı aralayan, onu olağanüstü maceralara kaçıran, bir süreliğine gerçeklikten koparıp soluklanma ve sığınma olanağı sunan kitaplara ihtiyaç duyduğunu gözettiğimiz gibi. Tavrımızı umuttan yana koyuyoruz!

Sanatsal ve edebi özgünlüğün teminatı olan özgür kalemlerle çalışmak, uluslararası ve Türkiyeli cesur yazar ve çizerlerle buluşmak hedefimiz. Çocuk edebiyatında alışılmadık perspektiflerden, denenmemiş tarzlardan, farklı renklerden, aykırı lezzetlerden tarafız. Okurun karşısına daima heyecan uyandıran, göz dolduran eserlerle çıkma kararındayız.

Az ama taraf olduğumuz ilkelere sıkı sıkıya bağlı, dört kategoride kitap yayımlıyoruz:

  • Her yaşa seslenen resimli kitaplar
  • Çocuklar için kurgu eserler
  • Gençler ve genç yetişkinler için kurgu eserler
  • Çocuk ve gençler için hazırlanmış, temel ve güncel konulara eğilen bilim ve düşün kitaplığı

Günümüz Türkiye’sinde çocukların en çok neye ihtiyacı var? Yayın hayatımıza başlarken bizi meşgul eden sorulardan biri de buydu. Gördük ki asıl çocukların soruları var. Ve bilimsel düşünceden taviz vermeyen, bilimsel yöntemden sapmayan yanıtlara ulaşma, bu yanıtları sorgulama, yeni sorular sorma hakkı. Programımızda kurgu eserlerin yanı sıra çocuklar için bilim ve düşün kitaplarına özel bir yer ayırma kararımız buradan doğdu. Eğitim sisteminin boş bıraktığı alanı besleyen, merakı bilime çeken, bilimsel düşünce alışkanlığını geliştiren kaynakları düzenli bir şekilde okurla buluşturmayı planlıyoruz. Seçtiğimiz dosyaları yayına hazırlarken bilimin pekâlâ zevkli olduğu ve çocuklara mutlaka zevkli biçimlerde sunulması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz.

Hedef kitlemiz çocuklar, gençler, genç yetişkinler ve çocuklar için çocuktan taraf, bilimden taraf, sanattan taraf kitaplar arayan herkes.

Ginko Çocuk’ta buluşmak üzere!

edebiyathaber.net (24 Ocak 2019)

Yorum yapın