Masthead header

Feryal Tilmaç ile Yazı Atölyesi başlıyor

Feryal Tilmaç ile Yazı Atölyesi İthaki Akademide başlıyor.

Yazı Atölyesi, yazmaya olabildiğince farklı yönlerden yaklaşan, on iki haftalık kapsamlı bir ortak çalışma platformu olarak planlanmış. Program süresince katılımcılara edebiyat metinlerinin ve edebiyat dışı metinlerin kaleme getirilmesinde yararlanılacak teknik bilgilerin yanı sıra kurmacanın unsurları, edebiyat türleri ve özellikleri ile ilgili bilgiler, seçilmiş eserler/bölümler üzerinden örneklendirilerek aktarılacak. Atölye, hayatın her alanındaki bilgi, görgü, deneyim ve birikimlerin ışığında oluşturulacak öznel bakış çerçevesinde, özgün, etkileşime açık, yaratıcı bir ortak çalışma alanı olarak öngörülmüş. Ana hatları belirlenmiş programın, kurulacak grubun merak, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değişip gelişmesi ve gruba özgü kapsamlı ve kuşatıcı bir akış oluşturulması amaçlanmakta. Yakından incelenen tüm konular uygulamalı olarak ele alınacak, katılımcılar tarafından yazılacak metinler üzerinden değerlendirilecek.

Atölye çalışması “yazı” ile ilişkide olan, olmak isteyen, okumaya, yazmaya, yaratıcılığa ilgi duyan tüm katılımcılara açık.

Feryal Tilmaç kimdir?

Adana’da doğdu. Adana Anadolu Lisesi’ni ve Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Bir süre kendi alanında çalıştı. Şarapçılık, Tekstil ve Tarımsal Teknoparklar konulu üç ekonomik araştırma kitabının ortak yazarıdır. Öyküleri, denemeleri, çevirileri, Artimento, Ceysanat, Varlık, İmge Öyküler, Eşik Cini, Deniz Yıldızı, Kül Öykü, Hece Öykü, Roman Kahramanları, Dünden Bugünden Edebiyat vb. dergilerin yanı sıra Altzine, Altkitap, Borges Defteri ve benzeri elektronik platformlarda yayınlandı. Trilobis adlı öyküsü ile 2006 Altkitap Öykü Ödülü’nü aldı. İlk öykü kitabı 2007 yılında çıktı (Mevt Tek Hecelik Uyku, Okuyan Us Yayın). Öyküleri yurtiçi ve yurtdışında çeşitli antolojilerde yer aldı. 2008’de aynı yayınevi tarafından yayınlanan ikinci öykü kitabı Aradım Yaz Dediniz, 2009 Sait Faik Hikâye Armağanı’na değer görüldü. Üçüncü öykü kitabı Esneyen Adam YKY tarafından yayınlandı. Yazar 2008 yılından bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarda yaratıcı yazarlık ve okuma atölyeleri yürütmektedir.

edebiyathaber.net (30 Ekim 2017)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r