Evrim Kuran ile “Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık” dersleri başlıyor

Eylül 28, 2021

Evrim Kuran ile “Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık” dersleri başlıyor

Türkiye’de ilk olarak lisans seviyesinde DEI (Çeşitlilik, Hakkaniyet ve Kapsayıcılık) dersi Evrim Kuran eğitmenliğinde 2021-2022 sonbahar döneminde MEF Üniversitesi’nde başlıyor.

Küresel işgücünün son yıllarda daha da çeşitli hale gelmesiyle birlikte, önümüzdeki yıllarda bu çeşitliliğin daha artacağı tahmin ediliyor. Kuruluşlar, küresel sahnede rekabetçi kalabilmek için cinsiyet, yaş, ırk/etnik köken, cinsel yönelim, din ve çeşitliliğin diğer boyutlarından bağımsız olarak çalışanlarının önemini artık fark etmiş durumdalar. Bu nedenle, çeşitlilik ve kapsayıcılık “Hakkaniyet”i de içine alan yeni bir seviyeye evriliyor. 

Evrim Kuran eğitmenliğinde başlayacak olan DEI dersi matematik, tarih, ekonomi ve sosyal bilimlerle ilgili geniş bir temel ve entelektüel bilinç çerçevesinde işlenecek. Modern dünyanın gerekliliği olan bu ders, kuruluşlara sadece yasal veya ahlaki bir gereklilik değil aynı zamanda bir rekabet avantajı olduğunu göstermek için kavramsal çerçevelerin yanı sıra vakaları ve gerçek uygulayıcıları da içerecek.

Derse gösterilen yoğun ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten araştırmacı-yazar Evrim Kuran, “Yıllardır yaptığımız araştırmalarımızda gençlerin sıklıkla sorun olarak gördüğü konuların çözümlerini bir ders kapsamında işleyecek olmanın beni gerçek anlamda çok heyecanlandırdığını söylemeliyim. Günümüzde iş dünyası karmaşık, teknik ve teorik bilgilerin yanı sıra yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme süreçlerini de devreye almak zorunda. İşin sürdürülebilir olması için de çeşitlilik, kapsayıcılık ve hakkaniyet konuları çok önemli bir konumda bulunuyor.  Bu dersi alacak gençlerin küresel, çevresel, ekonomik, yasal ve düzenleyici bağlamlar hakkında farklı bir anlayış sergileyeceğine eminim.” dedi.

MEF Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde açılan ders, yoğun ilgi görüyor.

edebiyathaber.net (28 Eylül 2021)

Yorum yapın