Masthead header

Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu 20, 21 Nisan’da

Felsefeciler Derneği ve Cogito düşünce dergisi işbirliği ile düzenlenen Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu 20, 21 Nisan’da İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda gerçekleştirilecek.

Felsefeciler Derneği’nin Sempozyuma ilişkin kamuoyuna yaptığı çağrı ise şu şekilde:

Demokrasinin yüceltilen erdemi bireyin kendi içine kapanışını aşıp farklılıkları kucaklaması ve farklılıklarla birlikte yaşama becerisi olarak sunulur. Bunun pratik karşılığı, bu erdemin içselleştirilmesini olanaklı kılan seküler eğitimdir. Farklı düşüncelerin ve inançların var olma olanağını savunma ve geliştirme hedefi seküler eğitimle olgunlaşır. Ancak günümüzde böyle bir deneyimden giderek uzaklaştığımıza tanıklık etmekteyiz. Üstelik bu dönüşüm derin kaygılara yol açmaktadır. “Etik, İnançlar ve Eğitim” sempozyumu bu sorunsala ilişkin aşağıdaki soruları düşünsel olgunlukla tartışmayı amaçlamaktadır:

  • Ahlaki duyarlılık yalnızca din ve inanç bağlamında mı geliştirilebilir?
  • Ahlak eğitiminin din eğitimine indirgenmesinin (siyasal, toplumsal ve psikolojik) sakıncaları nelerdir?
  • Din eğitimi nedir?
  • Seküler eğitim sisteminde din eğitimi nasıl olanaklı ya da olanaksızdır?
  • Seküler toplumda farklı inançların birlikteliği söz konusu ise bunu gerçekleştirmenin ve sürdürmenin yolları nelerdir?

Bu soruları felsefe, psikoloji, ilahiyat ve eğitim disiplinlerinin bakış açılarından tartışarak içinde bulunduğumuz durumu değerlendirmek hem entelektüel bir görev, hem de gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur. Bu sorumlulukla tüm kamuoyunu sempozyumumuza kulak vermeye, katılmaya ve birlikte tartışmaya davet ediyoruz.

Felsefeciler Derneği, Ankara

Sempozyumun Davetli Konuşmacıları:

Abdullatif Tüzer

Aret Karademir

Ayhan Çitil

Ayşe Sucu

Bella Habib

Doğan Göçmen

Engin Delice

Erdoğan Aydın

Ertuğrul Rufayi Turan

Halil Turan

Hasan Hüseyin Aksoy

Hasan Ünder

Levent Gültekin

Mehmet Bekaroğlu

Mithat Sancar

Nejla Kurul

Nilüfer Erdem

Nuran Direk

Sibel Özbudun

Yasin Ceylan

Zeynep Direk

Program için>>>

edebiyathaber.net (16 Nisan 2018)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r