“Estetik Üzerine Düşünceler” dersleri 2 Ocak’ta başlıyor

Aralık 24, 2019

“Estetik Üzerine Düşünceler” dersleri 2 Ocak’ta başlıyor

Jale N. Erzen’in eğitmenliğinde “ESTETİK ÜZERİNE DÜŞÜNCELER – Yaşam, Gerçek, Form” eğitimi, 2 Ocak 2019 Perşembe günü Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Eğitimin Konusu:

Estetik sözcüğü özellikle 21. Yüzyılda her konuda herkesin anlamını pek de bilmeden kullandığı bir ifade oldu.  Kent estetiğinden, sanattan, davranış ve sosyal ilişkilere ‘estetik’ sanki en temel ölçüt oldu.

Alman felsefeci Baumgarten’ın 1750’de yayınladığı ‘Estetik’ kitabı, bu konunun, Aydınlanma felsefesinde büyük bir önem taşıdığını ve temel bir değer ve farkındalık olarak belirdiğini gösterir.  Kant, Hegel ve Schiller gibi filozofların düşüncelerinde konu büyük bir yer kaplamış ve farklı şekillerde yorumlanmıştır.

Halbuki önceki asırlarda ‘estetik’ bir tartışma ve yorum konusu olmaktan uzak, genellikle gelenek ve dini inançların ışığında anlaşılan bir olgu idi.

Bugün ise ‘estetik’ Aydınlanma döneminden bugüne gelişen sosyal, politik ve kültürel olgulardan etkilenerek sorgulanan, farklı şekillerde yorumlanan bir değer olmuştur. Ayrıca kültürün ayrıcalıklı bir alanına ait olmaktan uzak, gündelik yaşamı ilgilendiren bir olgu haline gelmiştir.

‘Estetik’ sözcüğünün etimolojik anlamı dışında bugün farklı kullanımları vardır; bunlar tıp, felsefe ve gündelik konuşma dilinde farklı anlamlar taşırlar.

Odtü Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Jale N. Erzen’in yürüteceği 3 hafta sürecek eğitimimizin haftalara göre programını aşağıda bulabilirsiniz.

Eğitimin İçeriği:

1.Hafta: Dersin başlangıcında katılımcıların bu sözcükten ne anladıkları üzerinde kısa bir sohbet yaptıktan sonra, konunun tarihsel gelişimi, farklı felsefecilerin anlayışları hakkında temel bilgiler verilecektir. Algının nasıl işlediği, nasıl anlama dönüştüğü, biçim ve içerik ilişkisinde estetiğin ne rol oynadığı ve neticede kültürel ve kişisel bağlamda algısal verileri nasıl değerlendirdiğimiz üzerinde durulacaktır.

2.Hafta: Sanatta estetik kavramının nasıl kullanılabileceği, sanat tarihinde ve çağdaş sanatta ne şekilde gündeme geldiği hakkında görsel örneklerle konunun açıklamasına girilerek ders sonunda dinleyiciler ile soru cevap şeklinde bir sohbet yapılacaktır.

3.Hafta: Mimarlıkta ve Kentsel ortamda estetik kavramının önemi, nasıl kullanıldığı, bu kapsamda estetiğin ne olduğu tartışılacak ve günümüzde estetik adıyla yapılan uygulamalar örnek olarak ele alınarak yaşanan sosyal ortamlarda estetiğin ne olabileceği üzerinde durulacaktır.

Tüm programa katılan öğrencilere Katılım Belgesi verilecek.

Tarih: 2, 9, 16 Ocak 2020
Süre: 3 Hafta / Haftada bir gün / Perşembe günleri / Saat: 19:00 – 21:30
Ücret: Tüm program: 345 TL / Tek ders giriş: 125 TL
Mekan: Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi

Ön Kayıt ve Detaylı Bilgi İçin :
www.ders101.com
Esra Arıkan
0532 374 18 46

Başvurmak için>>>

edebiyathaber.net (24 Aralık 2019)

Yorum yapın