Masthead header

“Edebiyatta Kadınlık ve Erkeklik Halleri” atölyesi ağustosta başlıyor

lead_largeSenem Timuroğlu ve Çimen Günay-Erkol’un yürüteceği “Edebiyatta Kadınlık ve Erkeklik Halleri” atölyesi 25 – 26 – 27 Ağustos’ta Gümüşlük Akademi’de yapılacak.

Tanıtım bülteninden:

“Toplumsal cinsiyet araştırmaları, feminizm ve erkeklik çalışmaları pek çok alanda önemli soruları gündeme getirmektedir. Toplumsal cinsiyet hayatımızın önemli bir parçası; aslında her gün farkında olmadan kadınlıklar/erkeklikler üzerine düşünüyoruz. Bu atölyede edebiyatın toplumsal cinsiyet odaklı bir incelemesini yürüteceğiz. Edebiyatın tarih boyunca nasıl şekillendiği ve eril bir yapı olarak nasıl kurumsallaştığı, kadın yazarların bu sistemde var olmak için nasıl mücadele verdikleri gibi konular üzerinde durarak, erkeklik ve kadınlık olgularını iktidar meselesinin etrafına yerleştireceğiz.”

Program:
1.gün / Sabah
Feminist Aktivizm ve Edebiyat: Dünyada ve Türkiye’de Feminizmin Kısa Tarihi

Bir Politik Eylem Olarak Edebiyata Feminist Bakış: Edebiyatın cinsiyeti olur mu?
Edebiyat tarihini kimler yazar? Felsefe, Tek Tanrılı Dinler ve Edebiyatta Kadın İmgeleri: Medusa, Cadı, Lilith, Fitne Yaratan, Azize, Melek, Deli…
Kadın Feminist Bilinçle Okumaya Başlarsa: Simone de Beauvoir (İkinci Cins), Kate Millett (Cinsel Politika)
Kadın Yazar: “İmge”den “İmleyen”e Dönüşüm; ‘Evdeki Melek’i Öldürmek: Virginia Woolf (“Kadınlar İçin Meslekler”; Kendine Ait Bir Oda)
Yeni Bir Dil Arayışı: Dişil Dil “Écriture Féminine”: Hélène Cixous (“Medusa’nın Kahkahası”)

Akşam
Yeni Bir Feminizm: Erkeklik Çalışmaları

Erkeklik çalışmaları yeni bir alan. İlk gün bu alanın ortaya çıkışını hazırlayan koşulları ele alacağız. Erkek nasıl tanımlanır? Toplumsal cinsiyetin “erkek” ön kabulleri nelerdir? Erkekliğin dönüşümü hakkında neler söyleyebiliriz? gibi sorulara cevap arayacağız. Erkeklerin babalık, abilik gibi toplumsal roller, askerlik gibi korumacı kimlikler veya liderlik pozisyonları içerisinde yaşadıkları çelişkileri erkeklik çalışmalarının öncü kuramcılarına referanslarla  ele alacak ve belirginleştirmeye çalışacağız. (Michael Kimmel, R.W. Connell ve “hegemonik erkeklik” kavramı, Jeff Hearn, Eve Sedgwick)

2. Gün / Sabah
Erkeklerin Anlatılarına Kadınların Bakışı 19. Yüzyıl: Erkek Aşk’a Direniş: Emma Bovary ve  Anna Karenina’ya bir Yanıt: “Aşkımdan Ölmüyorum!”, Fatma Aliye. (Muhadarat, Refet)
20. Yüzyıl: İktidar’a Direniş Halleri: Halide Edip-  (Mor Salkımlı Ev; Türkün Ateşle İmtihanı)

Akşam
Erkeklik ve Osmanlı-Türk Edebiyatı

Erkeklik kavramının çelişkilerine değinen ilk dersi takiben erkeklik rollerindeki değişim ve dönüşümü Osmanlı-Türk edebiyat tarihi ile yan yana getirmeye çalışacağız. İmparatorluğun dağılmasını erkekliğe ilişkin korkuları besleyen bir süreç olarak değerlendirebilir miyiz? Tanzimat, Meşrutiyet ve erken Cumhuriyet dönemi edebiyatı bize nasıl erkeklik anlatıları sunuyor? gibi sorulara cevap arayacağız. Bu sorulara cevap ararken hem kadın hem de erkek yazarlar tarafından yazılmış yapıtlara değineceğiz; ancak, odak noktamız erkekliğin eleştirel bir şekilde ele alınması olacak. (Ahmet Midhat, Mehmed Rauf, Halit Ziya, Yakup Kadri, Halide Edip)

3.Gün / Sabah
Leyla Erbil- Öfkenin İyileştirici Gücü. (Hallaç, Tuhaf Bir Kadın, Kalan)
Sevgi Soysal- Kahkahanın Zaferi. (Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu)

Akşam
Modern Edebiyat ve Modern Erkeklik

Erkekliği edebiyat tarihi içine bir problem olarak yerleştirdiğimiz ikinci dersin ardından yakın dönemi mercek altına alıp Türkiye’de üretilen modern edebiyatın nasıl bir erkeklik inşa ettiğini sorgulayacağız. Modern erkekliğin edebiyatta geleneksel kavramlardan ne ölçüde bağımsızlaştığı sorusuna cevap arayacağız. Erkekliği bir sorunsal olarak değerlendiren romanların yakın tarihteki örneklerini tespit ederek bu güncel örneklerin kurucu edebiyatın örnekleri ile karşı karşıya getireceğiz. (Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay –ve güncel romanların kırılgan erkek tiplemeleri-İslami romanlar, Behzat Ç. vb.)

Atölye saatleri: 10.30 – 12.30 / 18:30 – 20:30
Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına yapılacak atölye çalışmasının günlük katılım ücreti: 50 TL

Kayıt ve iletişim:
info@gumuslukakademisi.org
www.gumuslukakademisi.org
0554 345 2991

edebiyathaber.net (5 Haziran 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r