Edebiyat Haber, editörlük ve düzelti hizmeti veriyor

Nisan 28, 2020

Edebiyat Haber, editörlük ve düzelti hizmeti veriyor

Edebiyat Haber, Adnan Algın ve Ömer Turan’dan oluşan uzman bir ekip aracılığıyla yazar adayları, yazarlar, yayınevleri için editörlük ve düzelti hizmeti sunuyor.

Roman, öykü ve şiir dosyalarını ele aldığımız editörlük ve düzelti hizmeti sonucunda, başvuranların dosyalarını “iyileştirmeyi” ve “belirli bir seviyeye” çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Başvuranların edebiyat ve genel olarak yazıyla/şiirle kurdukları ilişkiyi dönüştürmek de diğer bir amacımızı oluşturuyor.

Vereceğimiz hizmetin kapsamı:

Gönderilen dosya üzerinde düzelti ve editörlük çalışması (Noktalama sorunlarının giderilmesi, dil bilgisi denetimi, doğru sözcük kullanımı, gereksiz sözcüklerin ayıklanması, anlatım bozukluklarının giderilmesi.) + İçinde önerilerin de bulunduğu bir sayfalık rapor hazırlanması.

Ücretlendirme:

-Roman ve öykü dosyaları için: Sözcük sayısı x 0,030 TL + KDV (%18)

-Şiir dosyaları için: Şiir, düzyazıdan farklı olarak; söyleyiş ve ses unsurlarını, anlatım ve çağrışım değerlerini kendine özgü bir dilsel yapıdan yarattığı için söz konusu editörlük çalışması dışında ayrı bir değerlendirmeye de gerek duyar. Bu nedenle şiir dosyalarının incelenerek ücretlendirilmesi editörlerimizin ön çalışması sonucunda belirlenir ve başvuru sahibiyle paylaşılır.

Süreç nasıl işler?

-Başvuran Word dosyasını [email protected] adresine gönderir.

-Ekibimiz, gönderilen dosyanın kabul edilip edilmeyeceğine karar verir ve kabul edilen dosyanın ücretlendirmesini yapar.

-Her iki durumda da 24 saat içinde dosya sahibi bilgilendirilir.

-Kabul edilemeyen dosyalar anında silinir.

-Kabul edilen dosyalar için belirlenen ücret (sözcük sayısı x 0,030 TL + KDV) ve hizmetin bitiş süresi (ortalama 15 gün) dosya sahibine bildirilir.

-Dosya sahibi hizmet almayı kabul ettiği takdirde belirlenen ücretin tamamı ilgili hesaba aktarılır.

-Fatura düzenlenir ve dosya sahibinin adresine gönderilir.

-Dosya üzerinde yapılan editörlük ve düzelti çalışması ve bir sayfalık rapor, belirlenen süre sonunda elektronik posta aracılığıyla teslim edilir.

Notlar:

-Dosyaları değerlendirip değerlendirmemek Edebiyat Haber Editörlük ve Düzelti Hizmetleri’nin tasarrufundadır.

-Üzerinde çalışılan metinler kesinlikle üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır. Çalışma bittikten sonra dosyalar silinmektedir.

-Dosya sahibine ne yayınevi adı önerilir ne dosya herhangi bir yayınevine yönlendirilir. Verilen hizmet, yalnızca editörlük ve düzelti hizmetiyle sınırlıdır.

edebiyathaber.net

Yorum yapın