Masthead header

“Dilbilim Kuramları – İki Düzlem Beş Kuram” yayımlandı

Çok yazarlı “Dilbilim Kuramları – İki Düzlem Beş Kuram”, Özge Can editörlüğünde İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Bu kitap, çağdaş dilbilim kuramlarını güncel kaynaklar ışığında ayrıntılı bir şekilde tanıtmakta ve analiz etmektedir.

Ülkemizdeki dilbilim araştırmalarına yeni bir soluk katacak nitelikteki bu çalışma hem dilin kendisini hem de ideolojiyi ve söylemi anlamada bir araç olarak dili incelemeye yönelik bakış açılarının bilimsel düzlemde ele alınışının önünü açmak amacıyla; dilin özne ve nesne olarak yer aldığı tüm alanlarda araştırma yapmak isteyen araştırmacılar, kendilerine araştırmacı olma yönünde yol çizen öğrenciler ve dil çalışmalarının bilimsel yönüne ilgi duyan ve kimi düzenekleri dil aracıyla anlamaya, açıklamaya çalışan herkes için yazılmış bir başvuru kaynağıdır.

Ana başlıklar:

  • Dilbilimde Biçimci ve İşlevci Düzlem
    • İşlevsel Dilbilgisi ve İşlevsel Söylem Dilbilgisi
    • Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi
    • Bilişsel Dilbilgisi
    • Üretici Dilbilgisi

edebiyathaber.net (16 Mayıs 2018)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r