Deniz Gül’ün Çeviri ve #Words [#Kelimeler] projesi Salt’ta çevrimiçi

Mayıs 8, 2021

Deniz Gül’ün Çeviri ve #Words [#Kelimeler] projesi Salt’ta çevrimiçi

Deniz Gül’ün SALT Galata’daki Kazı ve Yüzey sergisi kapsamında geliştirdiği Çeviri ve #Words [#Kelimeler] projeleri çevrimiçi incelemeye açık.

2021 yılı boyunca SALT Galata’da yer alacak Ardışık programı, Deniz Gül’ün Kazı ve Yüzey sergisiyle devam ediyor. “Dil nasıl icra edilir? Ekonomik, ekolojik ve toplumsal kriz zamanlarında sözcüklerin süreçlere müdahilliği ve etkileri nasıl takip edilir?” Sanatçının bu sorulara karşılık ürettiği işlerden Çeviri ve #Words’e [#Kelimeler], yapı kullanıma kapalıyken uzaktan erişilebiliyor.

SALT’ın Çalışma Grupları kapsamında Ekim 2020’de, Gül’ün bir grup katılımcıyla yürüttüğü atölye ile başlatılan Çeviri antolojisinin ilk çıktıları bir web sitesinde derlendi. Müşterek bir düşünsel üretim sürecine dayalı iş, dile dair aciliyetleri ve süregelen tartışmaları irdelemeye; yabancı dillerdeki kavramlara Türkçe karşılıklar geliştirerek bunları ulaşılabilir kılmaya odaklanıyor. Postkolonyal teori, feminist ve kuir düşünüş, yeni materyalizm, teknoloji ve veri kullanımı gibi başlıklar altında derlenen Çeviri‘de, Gül’ün davet ettiği sanatçı, küratör, yazar ve akademisyenlerin katkısıyla Türkçeleştirilen metinler, sanatçı konuşmaları ve sunum-performanslar yer alıyor.

#Words [#Kelimeler] ise, bir sözcük veya sözün önüne diyez işareti eklenmesiyle oluşturulan ve birbirini tanımasa da aynı meselelere duyarlı sosyal medya kullanıcıları arasında ortak bir dil yaratan etiketler (hashtags) ile ilişkilenir. “Günümüzde hangi kelimelerle düşünüyor, yazıyor, konuşuyor ve bir araya geliyoruz? Bugünü hangi kavramlarla ifade ediyoruz?” #Words [#Kelimeler], Deniz Gül’ün bu sorular temelinde seçtiği 2753 kelimeyi hiyerarşik düzene sahip olmayan bir veritabanında incelemeye açıyor. Sistemde 75 binin üzerinde haber sitesi ve blog sayfasında taranan kelimeler, son yayınlanma tarihinden geçmişe doğru sıralanıyor. Kullanıcılar etikete tıkladığında, o kelimenin yer aldığı en yakın tarihli makaleye yönlendiriliyor. Üç dakikada bir güncellenerek yeniden düzenlenen bu kelime yığını, gündem ve bağlamın değişim hızına işaret ediyor.

Projelerin web tasarımı ve uygulaması Kraftend’in desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Görseller

  1. Çeviri kapsamında Türkçe alt yazı seçeneği eklenen 2017 tarihli Angela Davis ve Judith Butler söyleşisinden bir kesit
  1. #Words [#Kelimeler] web sitesinden bir ekran görüntüsü

edebiyathaber.net (8 Mayıs 2021)

Yorum yapın