“Demografi” hakkında her şey

Eylül 30, 2019

“Demografi” hakkında her şey

Hüseyin Bal’ın “Demografi” adlı kitabı Sentez Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden

Demografi; toplumların nüfus hareketliliklerini, doğum, ölüm, evlilik ve göç gibi temel değişkenleri, nüfusun toplumsal cinsiyet ve yaş yapısını, farklı ülkelerde uygulanan nüfus politikalarını, nüfusun ekonomi, eğitim, aile, kentleşme ile ilişkilerini vb. konuları kendisine araştırma nesnesi yapmasıyla sosyal bilimler içinde ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu konumuna uygun olarak bilimsel yöntemin ilkelerini uygulamak, diğer sosyal bilimlerle işbirliği içinde olmak durumundadır. Bunu başardığı sürece disiplinlerarası bir yaklaşıma sahip olarak statüsü daha da yükselecektir.

edebiyathaber.net (30 Eylül 2019)

Yorum yapın