David Harvey Türkiye’ye geliyor

Mayıs 29, 2012

David Harvey Türkiye’ye geliyor

Türkiyeli sosyal bilimcilerin ve okurların yıllardır kitaplarıyla ve 2008 krizinin yıkıcı etkilerine karşı eylemlerde sosyal muhalefete verdiği destek ile yakından tanıdığı İngiliz coğrafyacı, siyasal iktisatçı, sosyal kuramcı ve aktivist David Harvey, 9-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da iki, Ankara’da bir konferans vermek üzere Türkiye’de olacak.

Konferansların konusunu, 2008 kriziyle başlıyan dönemin özellikleri, kentsel dönüşüm ve buna karşı mücadeleler ile David Harvey’in antikapitalist grev ve eylemlere dair ilk elden deneyimleri ve tanıklıkları oluşturuyor. Konferans programı şöyle:

THE CRISIS OF CAPITALISM AND URBAN STRUGGLE

KAPİTALİZMİN KRİZİ VE KENTSEL MÜCADELE

İstanbul: 9 Haziran 2012, Cumartesi, Saat: 15:00, Bilgi Üniversitesi, Santral Kampüsü, Salon E3-101

Ankara: 13 Haziran 2012, Çarşamba, Saat: 17:00, ODTÜ Kültür Kongre Merkezi- A Salonu

THE LIMITS TO CAPITAL AND THE ANTICAPITALIST MOVEMENT

SERMAYENİN SINIRLARI VE ANTİKAPİTALİST HAREKET

İstanbul:

12 Haziran 2012, Salı, Saat: 18.30, Bilgi Üniversitesi, Dolapdere Kampüsü, Salon BS1 (Büyük Salon)

(Konferanslar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, ODTÜ Mimarlık, Tasarım, Araştırma ve Uygulama Merkezi (MATPUM), Sel Yayıncılık ve Metis Yayınları'nın ortak etkinliğidir. Konferans dili İngilizcedir. İstanbul konferanslarında simültane çeviri yapılacak, Ankara ODTÜ konferansında yapılmayacaktır)

David Harvey kimdir?

1935, İngiltere, Gillingham, Kent doğumlu. 1961'de Cambridge Üniversitesi’nde coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Bristol Üniversitesi’ndeki çalışmalarının ardından 1969'da ABD, Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi'ne geçti. Çeşitli üniversitelerde dersler ve konferanslar verdiği akademik çalışmaları içinde sayısız makaleye ve çok ses getiren, birçok dile çevrilen kitaplara imza attı. Halen 2001'de çalışmaya başladığı New York Şehir Üniversitesi’nde (CUNY) antropoloji profesörüdür. Harvey'in çalışmalarının en önemli özelliği, Marksist kurama uzamsallık fikrini dahil etmesi, modern coğrafyanın bir disiplin haline gelmesini sağlayan yeni kavram ve yöntemlere öncülük etmesi, dil ve kültür gibi beşeri konulardan zengin bir şekilde yararlanmakla birlikte, analizlerinin odağına her zaman maddi süreçleri yerleştirmesidir. Bu anlamda tarihsel materyalizme coğrafi boyutu soktuğunu söyleyebiliriz. 2007’de dünya çapında en çok alıntılanan, atıfta bulunan sosyal bilim yazarları içinde 18. sırada olan Harvey, Türkiyeli birçok akademisyenin de hocası olmuştur. Harvey literatürünün önemli bir kısmı Türkçeye çevrilmiştir:

TÜRKÇEDEKİ KİTAPLARI:

Postmodernliğin Durumu (Metis, 1997)

Sosyal Adalet ve Şehir (Metis, 2003)

Yeni Emperyalizm (Everest, 2004)

Umut Mekânları (Metis, 2008)

Marx’ın Kapital’i İçin Kılavuz (Metis, 2012)

Paris, Modernitenin Başkenti (Sel, 2012)

Sermaye Muamması – Kapitalizmin Krizleri (Sel, 2012)

Sermayenin Mekânları – Eleştirel Bir Coğrafyaya Doğru (Sel, 2012)

İsyan Şehirleri: Şehir Hakkından Kentsel Devrime (Metis yayın programında, 2012)

edebiyathaber.net (29 Mayıs 2012)

Yorum yapın