Dante’den lirik bir aşk ilanı

Kasım 8, 2022

Dante’den lirik bir aşk ilanı

Dante‘nin Yeni Hayat adlı kitabı Can Yayınları tarafından Fatih Demirci çevirisiyle yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Dante’nin 1283-1293 yılları arasında düzyazı ve şiir formunda kaleme aldığı çalışmalarını bir araya topladığı Yeni Hayat, klasik Avrupa edebiyatının temel metinlerinden biri.

Siz kadınlar, iyi bilirsiniz aşkı,

Konuşalım sizinle sevdiğim kadını,

Ona övgülerin sonu yoktur elbette,

Yine de rahatlamak isterim bir nebze.

Ne zaman düşünsem onun letafetini,

Aşk içimde öyle bir lezzet yaratır ki,

Yaşayan her insanı âşık edebilirdim.

Dante Alighieri daha ziyade edebiyat ve sanat dünyasına armağan ettiği İlahi Komedya‘yla ve Beatrice’ye duyduğu dillere destan aşkıyla tanınır. Yeni Hayat‘ta işte bu ölümsüz aşk dizelere dökülür. Dante, Beatrice’yi ilk kez gördüğünde dokuz yaşındadır, on sekiz yaşındayken ise onu ikinci kez görecektir. Bu karşılaşma şairin ifadesiyle yeni bir hayatın başlangıcıdır aynı zamanda: “O dakikadan itibaren Aşk tüm ruhuma hâkim oldu.” Ne var ki şairin aşkı bu dünyada karşılık bulamaz, Beatrice’nin ölümüyle ise ruhani bir boyuta evrilir. Sevdiği kadına İlahi Komedya‘nın “Cennet” kitabında kavuşacak olan şairin gençlik yıllarında kaleme aldığı bu lirik aşk ilanı sonraki yıllarda yazacağı başyapıtının temelini oluşturur.

DANTE ALIGHIERI, 1265’te Floransa’da doğdu. Gençlik yıllarında dilbilgisi, mantık, retorik öğrendi. Brunetto Latini ile Guido Guinizelli ilk ustaları oldu; Guido Cavalcanti, Giotto gibi dönemin ünlü şair ve sanatçılarıyla dostuklar kurdu. Latin şiirini inceledi. Bologna ve Padova üniversitelerine gitti. 1285’te evlendiği Gemma Donati’den beş çocuğu oldu. 1289’da Arezzo’da Ghibellin’lere (imparatorluk yanlıları) karşı yapılan Campaldino Sava­şı’nda Floransalı Guelf’lerin (papalığın yönetim hakkını savunanlar) safında savaştı. 1295’te Baharatçı Hekimler Loncası’na üye oldu, Floransa yönetiminde etkin görevler üstlendi. Düzmece bir yolsuzluk iddiasıyla suçlanarak Toscana bölgesine girmesi yasaklandı, Papa VIII. Bonifatius Dante’nin yakalanması halinde idam edilmesine karar verdi. İzleyen yıllarda bütün İtalya’yı kapsayan gezilere çıktı. Daha sonra yayımlanacak olan bazı şiirleri ve 1295’te yazdığı Yeni Hayat dışındaki eserlerin çoğunu sürgünde kaleme aldı. 1303-1304’te dil ve şiir üzerine görüşlerini aktardığı ve Latinceye karşı halk dillerini savunduğu De vulgari eloquentia‘yı (Halk Dilinde Belagat), 1303-1306’da felsefe üzerine düşüncelerini ve felsefi bir bakış açısıyla şiirlerine ilişkin yorumlarını içeren Ziyafet‘i yazdı; iki eser de tamamlanmamıştır. 1308’de, ölümünden kısa bir süre öncesine kadar üzerinde çalışacağı İlahi Komedya‘yı yazmaya başladı. Dante, İtalyanca (Toscana lehçesi) olarak kaleme aldığı bu başyapıtıyla literatüre İtalyancanın kurucusu olarak geçti. 1312-1313’te siyasal görüşlerine yer verdiği De Monarchia’yı (Monarşi Üzerine), 1320’de bilimsel incelemesi Quaestio de aqua et terra‘yı (Su ve Toprak Sorunu) ve şiir kitabı Ecloge‘yi (Ekloglar) kaleme aldı. 1321’de Ravenna’da öldü.

FATİH DEMİRCİ, yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi ve Bologna Üniversitesi’nin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde tamamladı. 2015 yılından bu yana Dışişleri Bakanlığı’nda kariyer diplomatı olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda iki yıl boyunca Bağdat’ta, yaklaşık dört yıl boyunca Washington’da Türk büyükelçiliklerinde çalıştı. Özellikle 19. yüzyıl İngiliz ve Amerikan edebiyatlarıyla ilgili olan çevirmen Oscar Wilde’ın Reading Zindanı Baladı ve Vera veya Nihilistler adlı eserlerini ile David Macey tarafından kaleme alınan Michel Foucault biyografisini Türkçeye kazandırdı. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

edebiyathaber.net (8 Kasım 2022)

Yorum yapın