Cogito dergisi “dalya!” dedi

Aralık 15, 2020

Cogito dergisi “dalya!” dedi

Cogito dergisinin 100. sayısı okurla buluştu. Derginin yeni sayısı ‘Eleştiri Zamanı’ dosyasını ele alıyor.

Üç aylık düşünce dergisi Cogito’nun 100. sayısı yayımlandı. “Eleştiri Zamanı” dosyasıyla yayımlanan 100. sayı, toplum eleştirisini ve bireyin özgürleşmesini odakta tutan ve güncelliğini hep koruyan eleştirel teori geleneğini ve eleştirel düşüncenin aciliyetini ele alan yazılardan oluşuyor.

26 yıl önce düşünce üretimine, bilgiye ve bilmeye” yönelik talebi beslemeye, yaşatmaya ve sürdürmeye katkıda bulunmak, “düşünmenin pek gündemde olmadığı bir ortamda, bir düşünce dergisi olabilmek” amacıyla yayın hayatına başlayan Cogito, “Yaralanabilirlik”ten “Feminizm”e, “Queer Kuram”dan “Kötülük”e, “Aristotelesçilik”ten “Deprem”e birçok konuyu felsefi, kültürel ve toplumsal analizlerle temalaştıran ve hem dünyadan hem Türkiye’den yazarların katkılarıyla tartışmaya açan dergi, bir yandan da özel düşünür sayılarıyla Türkiye’nin düşünsel hayatını zenginleştirmeye katkıda bulundu.

Yeni sayıda yer alan yazılar şöyle:

Söyleşi
Volkan Çıdam – Kurtul Gülenç – Özgür Emrah Gürel – Zeynep Savaşçın: Gelenek ile Gelecek Arasında Eleştirel Teori

Adorno’nun Evsizliği: Teori, Pratik, Güncellik – Toros Güneş Esgün
Aykut Çelebi: Tek Yön, Birçok İhtimal: Walter Benjamin ve Berlin Konstrüktivizmi
Umut Tümay Arslan: Mütesallitîn: Gelecekler, Melekler ve Paçavralar
Cana Bostan: Zakhor Buyruğu ya da Benjamin’in Okunabilirlik Saati
Zeynep Gambetti: Şimdiciliğin Eleştirisi: Zaman Algısı ve Kriz
Adam Sitze: Eleştiride Felç

Söyleşi
Emmanuel Renault – Axel Honneth: Marksizm, Toplumsal Felsefe ve Eleştirel Teori
Werner Bonefeld: Eleştirel Teori ve Antisemitizm Eleştirisi: İktisadi Bir Nesne Olarak Toplum Üzerine

Eleştiri Nasıl Etkili Olur? – Warren Montag
Robin Çelikateş: Epistemik Adaletsizlik, Döngüsel Etkiler ve İdeoloji Eleştirisi: Toplumsal-Felsefi Bir Perspektif
Çiğdem Yazıcı: Hakikat Sonrası Duygular ve Eleştirel Düşünce
Özen Nergis Dolcerocca: Bildung’u Savunmak Gerekir: Aydınlanma ile Eğreti-Eğitim Arasında İnsan

Eleştirel Teori ve Siyasi Eğitim Arayışı – Robyn Marasco
Özgür Gürsoy: Anlam ve İşlev Arasında Eleştirinin Yeri: Habermas, Foucault, Biz

Tartışma
Raymond Geuss: Bir Tartışma Cumhuriyeti
Şeyla Benhabib: Jürgen Habermas’ın 90. Doğum Günü
Raymond Geuss: Professor Benhabib ve Jürgen Habermas
Şeyla Benhabib: Geuss’a Karşı: İkinci Bir Yanıt
Martin Jay: “Liberal Fikir Hükümsüz Kaldı”
Raymond Geuss: Önkabuller: Benhabib ve Jay’e Yanıt
Martin Jay: Geuss, Habermas ve Akıldışının Gülü
Stefan Gandler: Latin Amerika’da Eleştirel Toplum Felsefesi Kriz Zamanlarında Echeverría’nın Katkısı
Amy Allen: Adorno, Foucault ve İlerlemenin Sonu Postkolonyal Zamanlarda Eleştirel Teori
Charles W. Mills: Eleştirel Teoriyi Eleştirmek
Arif Çamoğlu: Postkolonyal Teori ve Osmanlı Türk Emperyalizmini Beraber Düşünmek: Hayalet İmparatorluğun Dünü ve Bugünü

Kaynak: GazeteDuvar (15 Aralık 2020)

Yorum yapın