Celâl Şengör’den ‘Cehaletten Kurtulma Sanatı’

Mayıs 29, 2024

Celâl Şengör’den ‘Cehaletten Kurtulma Sanatı’

Prof.Dr. Celâl Şengör’ün Cehaletten Kurtulma Sanatı – Kim Kimdir? Masa Yayınları tarafından yayımlandı.

Tanıtım bülteninden:

Bilim insanı Prof. Dr. Celâl Şengör’ün cehaletle savaşı hız kesmeden devam ediyor. Atatürk’ten Einstein’a, Carl Sagan’dan Evliya Çelebi’ye alanında çığır açan birbirinden önemli isimlere yer verdiği çok satan kitabı Cehaletten Kurtulma Sanatı- Kim Kimdir? kitabının ardından Şengör, şimdi de Cehaletten Kurtulma Sanatı- Ne Nedir? ile okuruyla buluştu.

İnsan yaşamının anlamını çevresini anlamakta bulan Bilim insanı Prof. Dr.Celâl Şengör, “Cehaletten Kurtulma Sanatı-Ne Nedir?” kitabında okuyucuları, çevrelerindeki olayları ve nesneleri görmeye, kaydetmeye ve anlamaya davet ediyor. Kayıt tutmak, medeniyetin ilk şartıdır diyen bilim insanı, kayda alınmayan tanıklıkların insan yaşamına katkı sunamayacağı gibi insanlık hafızasında da ziyan olacağını ve toplumların ilerlemesine fayda sunamayacağını savunuyor.

Şengör, kitabında medeniyetin gelişim sürecini kayıt tutma alışkanlığının evrimi üzerinden inceleyerek, insanoğlunun çevresini anlama çabasının bu andan itibaren hız kazandığını, öncelikle dogmalar ardından varsayımlar ve nihayet bilimin bu çabanın meyvesi olduğunu ifade ediyor.

Dünyadaki açlık ve yoksulluğun, aptallığın ve cehaletin bir ürünü olduğunun altını çizen yazar, bilimi işaret ederek bilimde ileri gitmiş toplumların daha müreffeh yaşadıklarına dikkat çekerken okura hürriyetin ve bilimsel düşüncenin önemini bir kez daha hatırlatıyor.

Prof. Dr. Celâl Şengör’ün kaleme aldığı “Cehaletten Kurtulma Sanatı- Ne Nedir?” kitabı,  tarihsel süreçler ve bilimsel düşüncenin gelişimi üzerine düşündürücü ve bilgilendirici bir yolculuk sunarken eleştirel düşüncenin kapılarını aralıyor ve okuyucuları cehaletten kurtulma yolunda önemli bir adım atmaya davet ediyor.

Prof. Dr. Celal Şengör’ün kalem aldığı Cehaletten Kurtulma Sanatı – Ne Nedir?

Masa Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı…

KİTAPTAN BİR BÖLÜM

… Seçilmiş cehalet içinde mutlak bilgiyi savunan, değer yargılarından vazgeçemeyen ve bunun farkında olmayan kitle, bugünkü durumun yegâne sorumlusudur. Bu kitleyle çatışmaya girmek, sonu olmayan bir mücadelenin içinde debelenmekten farksızdır. Bunun için cehalet içinde yaşamak istemeyen kitle içinde kimisi çareyi kendini kapalı kapılar ardına gizlemekte bulurken kimisi de bu cehaletle yaşamaktan kurtulmak için çaba sarf eder. Bu, yılgınlıkla sonuçlanmadığı sürece hakiki ve desteklenmesi gereken, takdir ettiğim bir çabadır…

ARKA KAPAK YAZISI

Bugün dünyada yaşayan en müreffeh toplumlar, bilimde en ileri gitmiş toplumlardır. Bugün bu toplumlarda dinî inançların hızla gerilediğini görüyoruz. Bu kitabın amacı sizlere çevremizdeki bazı olaylar ve geliştirdiğimiz bazı kavramlar hakkında çok yüzeysel de olsa bilgi vermek fakat daha da önemlisi okuyucuyu düşünmeye teşvik etmektir.

Eğitimin en önemli amacı bireyi bağımsız ve eleştirel düşünebilen insanlar haline getirmektir. Bu amaca ulaşmak konusunda zarar verecek şeyleri eğitime sokmak insanlığa ihanettir. İnsan hür olmak ister. Dikkat edilirse bazı vahşi hayvanlar dahî hürriyetleri ellerinden alındığı zaman ölür. Hürriyet olmadan çevremizle verimli bir ilişki içerisine giremeyiz. Hürriyetin en büyük düşmanı dogmalardır. İnsanlık tarihine bakılırsa insanların düşünce evrimlerinin her zaman dogmadan kurtulma istikametinde yürüdüğü görülür. Özellikle ülkemizde nasçılık denilen dogma tutkunluğunun halkımızın başına ne çoraplar ördüğü çok yakın zamanlarda görülmüştür.

Bu kitabın amaçlarından biri de okuyucuyu bu tür cehalet kaynaklarından uzak tutmaktır. Elbette bu küçücük kitap ve içindeki sınırlı nesne ile kavramlar okuyucuyu birdenbire bu amaca ulaştırmaz. Ama okuyucunun bu kitabı okuyarak daha önce yapmadıysa bağımsız ve eleştirel düşünceye yönelmesi benim maksadımdır.

Celâl Şengör

edebiyathaber.net (29 Mayıs 2024)

Yorum yapın