Masthead header

‘Çağın Olayları Arasında’ İoanna Kuçuradi’ye bir armağan

ioanna kuçuradi-çağın olayları arasındaÇağın Olayları Arasında’ ünlü filozof İoanna Kuçuradi’ye armağan olarak sunulmuş bir yapıt. Alanının başarı isimleri olan, Betül Çotuksöken, Gülriz Uygur ve Hülya Şimga’nın editörlüğünde hazırlanan bu kitap, Tarihçi Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Eserin ana izleği “arada olmak”. Bu izleği içselleştirmiş olan kitabın editörleri, arada olmayı işbirliği olarak gördüklerini ve Kuçuradi’nin ‘düşünce akrabaları’na, çok şey borçlu olduklarını belirtiyorlar ve ekliyorlar: Bu kitap, siz yazarların eseri; sizler İoanna Kuçuradi’nin çağdaşları; İoanna Kuçuradi “çağın olayları arasında” olduğu kadar, eleştirici, tartışmacı, sorgulayıcı kimliğiyle siz çağdaşlarının da arasında…

Felsefi söylemin ne olduğuna ilişkin saptamalar, felsefe tarihinin başka bir yüzünü gösterir. Söz konusu saptamalar üstelik bir çoğulluk içindedir. Neredeyse her filozof, genellikle mercek altına aldığı felsefi söylem üzerine farklı belirlemelerde bulunur ve ardından kendi söylemsel yaklaşımını açık ya da örtük bir biçimde ortaya koyar. Ancak felsefi düşünmenin, sonunda da felsefe bilgisinin önümüze koyduğu birikime ya da felsefe bağlamında biriktirdiklerimize biraz daha yakından baktığımızda, felsefi söylemde ana çatıyı oluşturanı yakalayıveririz…

İşte bunları söylüyor Betül Çotuksöken; ‘Çağın Olayları Arasında’ kitabının girişinde.
Ünlü filozof İoanna Kuçuradi’ye armağan olarak sunulan bu yapıtta birbirinde değerli yazarların makaleleri yer alıyor.

Kitabın birinci bölümü Çağdaşları ve Çağın Olayları Arasında: Ioanna Kuçuradi, İoanna Kuçuradi: 21. Yüzyılın Vebası Karşısında Doktor Rieux-Bergen Coşkun ile başlıyor.

Sonrasında Betül Çotuksöken’in ‘Felsefe-Edebiyat İlişkisinde Felsefi Söylem’ ve ‘Etiğe Antropontolojik Yaklaşım ve İoanna Kuçuradi’de Durum Etiği’ makaleleri, Nuran Direk’in “Türkiye’de ‘Çocuklar İçin Felsefe’nin Kurumlaşması”, Ayşe Erzan’ın ‘Bir İnsan ve İnsan Hakları Savunucusu Olarak İoanna Kuçuradi’, Özdemir İnce’nin ‘Kızkardeşim İoanna Kuçuradi, Zeynep İspir Toprak’ın “İnsan Onuru Kavramı ve İnsan Hakları” Üzerine, İbrahim Kaboğlu’nun “Felsefeyi İnsan Hakları Hizmetine Yönlendiren Bilim İnsanı” başta olmak üzere birbirinden değerli çok sayıda makale yer alıyor.

İkinci bölümde de Dilek Arlı Çil’in “Kent Çıkmazında Özne”, Saffet Babür’ün “Aristoteles’in Temel Kavramları”, Metin Becermen’in “Yazarı Heidegger Küreselleşme, Modernite ve Postmodernite İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, Yusuf Çotuksöken’in “Yüzleşmenin Dayanılmaz Ağırlığı Üzerine…”

Mustafa M. Dağlı’nın “Felsefe, ‘Yaşamımızın İçinde Bir Şey’ Olabilir mi?” başta olmak üzere yine birbirinden değerli çok sayıda makale yer alıyor…

Çalışmanın sonunda yer alan ve Hülya Yetişken’in hazırladığı “İoanna Kuçuradi Fotoğraflar Arasında” ise kitaba büyük bir renk katıyor…

İOANNA KUÇURADİ’NİN YAŞAMI VE YAPITLARI

4 Ekim 1936’da, İstanbul’da doğdu. 1954’te Zapyon Kız Lisesini, 1959’da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünü bitirdi. 1965’te doktora derecesini aldı. 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1970’te Doçent, 1978’de de Profesör oldu.

1969’da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurdu ve 2003 yılında emekli oluncaya dek Bölümün Başkanlığını yaptı. 1997-2005 yılları arasında aynı üniversitenin İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürü olarak ve 1998 yılından itibaren de Merkezin bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün başkanı olarak görev yaptı.
1974’te kurulan Türkiye Felsefe Kurumunun Başkanı olan Kuçuradi, 1988-1998 yılları arasında Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonunun (FISP) Genel Sekreterliğini, 1998-2003 yılları arasında da Başkanlığını üstlendi, halen aynı Federasyonun Onursal Başkanıdır.

2006 yılında Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne geçen Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, aynı yıldan itibaren, Maltepe Üniversitesi’nde 2005 yılında kurulmuş olan Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin Müdürü olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Maltepe Üniversitesinde kurulan UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsünün de sahibi olan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, aynı zamanda Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanıdır. Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümüyle, İnsan Hakları Anabilim Dalında ders veren, çok sayıda tez ve projeye danışmanlık yapan Kuçuradi, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesidir.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin özgün kitaplarını, editörlüğünü yaptığı kitapları, çevirilerini ve diğer yazılarını şöyle sıralayabiliriz.

edebiyathaber.net (10 Şubat 2014)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r