Bizi çirkinleştiren veya utandıran şeyleri düşünmemek en hayırlısı değil miydi?

Mayıs 14, 2014

Bizi çirkinleştiren veya utandıran şeyleri düşünmemek en hayırlısı değil miydi?

Aksaray'dan bir Perihan kapakSuat Derviş’in Aksaray’da Bir Perihan adlı romanı İthaki yayınları tarafından basıldı. 

Perihan, Aksaray’da yetişmiş, kaba, sınıf atlama hevesi içinde olan ve bu sınıf atlama çabasını eşi Nuri ile para üzerinden gerçekleştiren bir kadındır. Nuri ise saraylı bir aileden gelen, Perihan’ın kontrolünde yaş-şayan, hiçbir şeye ses çıkarmayan, her türlü “ahlaksız” davranışı kabul eden bir adamdır. Perihan bu yolda her türlü davranışı mübah görmekte ve eşine de bu konuda sürekli telkinler vermektedir.

Gece Postası’nda tefrika edilen Aksaray’dan Bir Perihan’da Suat Derviş, Perihan karakteri üzerinden zenginleşen, ama bir taraftan da yozlaşmakta olan toplumu eleştirir.

edebiyathaber.net (14 Mayıs 2014)

Yorum yapın