Masthead header

Behçet Aysan Şiir Ödülü

Türk Tabipleri Birliği‘nin 2 Temmuz 1993′te Sıvas Katliamında yitirdiğimiz şair Dr. Behçet Aysan ve 34 arkadaşı anısına düzenlediği ödüle başvurular 20 Kasım 2012′de sona erecek.

Seçici Kurulu, Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Emin Özdemir, Zeynep Oral, Ahmet Telli, Turgay Fişekçi ve Ali Cengizkan‘dan oluşan Behçet Aysan Şiir Ödülü‘ne başvuru koşulları şunlardır:

– Ödüle 2011 yılı Ocak ayından sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayıma hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir.
– Ödüle son katılma tarihi 20 Kasım 2012‘dir.
– Ödüle kişiler kitap ya da dosyalarıyla kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.
– Ödüle aday olan şairler, adı, açık adresi ve kısa yaşam koşullarıyla birlikte kitaplarını ( 8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Danış Tunagil Sokak No: 2 Kat: 4 06570 Maltepe – Ankara adresine göndermelidir.
– Ödüle katılan yapıtlar açıklanmaz. Sadece ödül kazanan duyurulur.
– Ödüle katılanlar tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
– Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici Kurul uygun bulursa ödülü paylaştırabilir.

23 Ekim 2012

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r