Masthead header

“Barış Hakkında Zor Sualler” konferansı başlıyor

Off-University Derneği tarafından düzenlenen “Barış Hakkında Zor Sualler” başlıklı çevrimçi konferans, 7 Ekim 2017 günü saat 16:00’da Berlin Alice Salomon Yüksekokulu’nda düzenlenecek açılışla başlıyor.

Akademisyenler tarafından hazırlanan bildirilerin çevrimiçi video olarak kamuoyuna sunulacağı konferans 7-15 Ekim 2017 tarihleri arasında www.off-university.de adresinden izlenebilir. Kanak Atak’tan İmren Ayata’nın moderatörlüğünde Berlin’de yapılacak açılış panelinde ise Off-University Derneği Başkanı Prof. Dr. Christoph K. Neumann, Prof. Dr. Ayşe Erzan ve gazeteci Yavuz Baydar konuşmacı olacak.

Off-University Derneği, dünyanın her yerinde siyasî baskılar nedeniyle üniversitelerde yürüttükleri akademik çalışmaları kesintiye uğrayan akademisyenlerin araştırma ve eğitim çalışmalarına devam etmelerine destek olmak üzere kuruldu. Türkiyeli ve Almanyalı akademisyenler tarafından kurulan derneğin başlıca amacı, akademik araştırma ve eğitimin süreklilik, çoğulculuk, katılımcılık ve özerklik ilkeleri temelinde yürütülmesini sağlayacak koşullar yaratmak. Dernek, bu kapsamda etkinliklerde, çeşitli ülkelerde farklı sebeplerle akademiden uzaklaştırılmış akademisyenlerle öğrencilerini çevrimiçi ortamda düzenlenecek dersler, atölye çalışmaları, paneller ve konferanslarla bir araya getirecek. Ayrıca uluslararası platformları mobilize ederek akademisyenlerin müşterek araştırma faaliyetleri yürütmelerine de destek sağlayacak. “Barış Hakkında Zor Sualler“ Konferansı, Off-University’nin bu kapsamda gerçekleştirdiği ilk akademik etkinlik olacak.

Çevrimçi ortamda 7-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek konferansta sunulan bildirilerin ortak konusu, çatışma kültürünün ve siyasetinin toplumsal hayatın çeşitli alanlarında ortaya çıkarttığı müşterek meseleleri tartışmak. Bildirilerin sunulmasının ardından, konuşmacı biliminsanlarıyla dinleyiciler önceden belirlenen tarih ve saatlerde yine çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek soru-cevap bölümünde bir araya gelerek tartışma fırsatı bulacaklar.

“Barış Hakkında Zor Sualler” konferansı, Rosa Luxemburg Vakfı, Alis Solomon Hochschule Berlin ve Blätter für deutsche und internationale Politik’in katkıları, Artı TV ve Artı Gerçek’in de tanıtım desteğiyle düzenlendi.

Konferansta sunulacak tebliğler ve konuları şöyle:

 • Dr. Özlem Albayrak (siyaset bilimi), Türkiye’nin Feminist Barış Hareketi: Potansiyeller ve Riskler
 • Nisan Alıcı (siyaset bilimi) ve Yasin Sunca (siyaset bilimi), AB’nin Liberal Sınırları: Krizler Çağında Barış Nasıl İnşa Edilmez?
 • Yrd. Doç. Dr. Hakan Altun (iletişim bilimleri), Biz Hepimiz Kardeştik
 • Doç. Dr. Aslı Telli Aydemir (sosyoloji, iletişim bilimleri), Dijital Sosyallik ve Barış Yolunda Müşterekler Yaklaşımı
 • Dr. Ahmet Murat Aytaç (siyaset bilimler), Barış ve Adalet: İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlık Sorunu
 • Dr. Ayşe Çavdar (antropoloji), Barış İçin Din Hakkında “Zor Sualler”
 • Savaş Dede (sosyoloji), Türkiye Yargısı Hakkında “Zor bir Sual”: Çatışmalı Süreçte ve Barışın İnşasında Yargı Kurumunun Rolü Nedir?
 • Yrd. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan (sosyal bilimler), Kent Savaşlarından Sonra Türkiye’de Barışın Yeni Engelleri
 • Prof. Dr. Alex Demirović (sosyal bilimler), 1. Bilimde Barış 2. Demokratik Ülkelerin Kıyısında Barış
 • Dr. Ahmet Kerim Gültekin (antropoloji): Barışa Mütevazı Katkı: Dayanışma Akademileri
 • Dr. Atilla Güney (siyaset bilimi): Birbirini Ötekileştirmeyen İki Kavram: “Sınıf” ve “Kimlik” Üzerinden Barışı Konuşmak
 • Yrd. Doç. Dr. Bediz Yılmaz (sosyoloji), Zorunlu Göç, Zorunlu Emek

Ayrıca;

Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu (halk sağlığı), “Kent Yaşamında Sanayi, Doğa ve İnsan” konulu daha önce Mimar Sinan Üniversitesi Çarşamba Seminerlerinde yaptığı sunumu paylaşarak katılımcıların sorularını cevaplayacak.

Prof. Dr. Murat Sevinç (anayasa hukuku), Boğaziçi Üniversitesi’nde yaptığı son “Anayasa’ya Giriş” dersini paylaşarak katılımcıların sorularını cevaplayacak.

Doç. Dr. Bülent Şık (gıda mühendisi), Mimar Sinan Üniversitesi Çarşamba Seminerleri’ndeki “Savaş, Göç ve Ekoloji” sunumunu paylaşarak soruları cevaplayacak.

edebiyathaber.net (6 Ekim 2017)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r