Masthead header

Ayrıntı Yayınları, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bütün eserlerini yayımlıyor

Ayrıntı Yayınları, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın bütün eserlerini okura sunuyor. Bu ilk kitapta, Gürpınar’ın, “Kesik Baş ve Utanmaz Adam” adlı iki eseri yer alıyor.

Tanıtım bülteninden

“Hüseyin Rahmi Gürpınar, Tanzimat, Servet-i Fünun, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde eser vermiş bir yazarımızdır. Gürpınar’ın romanlarındaki karakterler toplumun her kesiminden, her yaş grubundan seçilmiştir: İstanbul hanımefendileri, İstanbul beyefendileri, evlatlıklar, öksüz ve yetimler, yoksullar, dadılar, kalfalar, kahyalar, bürokratlar, küçük memurlar, polisler, yazarlar, Mülkiyeliler, hukukçular, askerler, doktorlar, eczacılar, tüccarlar, öğretmenler, din adamları, politikacılar, şairler, müzikseverler, ressamlar, tiyatrocular, sporcular, harp zenginleri, vurguncular, mirasyediler, içgüveyiler, dullar, gayrimeşru çocuklar, dolandırıcılar, dilenciler, eşkıyalar, fahişeler, metresler, muhabbet tellalları, hovardalar, şıpsevdiler, fedakârlar, iffetsizler, namussuzlar, alafranga tipler, dejenere tipler, züppe tipler, dedikoducular, fettanlar, Fransızlar, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Ruslar, vb. Romanlarda bu karakterler gerçek hayattaki gibi konuşturulurlar. Eğitimlerine uygun söz dağarcıkları, ağız özellikleri, şiveleri, ifade biçimleri, kullandıkları argo sözler yazıya geçirilmiştir…” (Emine Gürsoy Naskali)

İlk 16 sayfa için>>>

Hüseyin Rahmi Gürpınar

Hüseyin Rahmi 1864’te İstanbul’da Ayazpaşa’da doğdu. Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa’nın oğludur. Okur yazar bir kadın olan annesi 22 yaşında veremden vefat ettiğinde Hüseyin Rahmi üç yaşındaydı. Annesinin ölümü üzerine Girit’te görevde bulunan babasının yanına gönderildi, ancak, babasının yeniden evlenmesiyle altı yaşındayken anneannesinin yanına İstanbul’a geldi. Yakubağa Mektebi, Beyazıt’taki Mahmudiye Rüşdiyesi ve idadide okuyan Hüseyin Rahmi, tarihçi Abdurrahman Şeref Bey’in himayesiyle Mekteb-i Mülkiye’ye girdi (1878). Okulun ikinci sınıfında iken ağzından kan gelince, yani verem belirtisi üzerine Hüseyin Rahmi öğrenimini yarıda bıraktı (1880). Kısa bir süre, Adliye Nezareti Ceza Kalemi’nde memur, Ticaret Mahkemesi’nde azâ mülazımı olarak çalıştı. Hayatını kalemiyle kazanmaya karar verince 1887’de Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yazmaya başladı. Sonra, İkdam ve Sabah gazetelerinde çevirmen ve yazar olarak çalıştı. II. Meşrutiyet Dönemi’nde 37 sayı süren Boşboğaz ve Güllâbi adlı bir gazete çıkardı. İbrahim Hilmi Bey ile birlikte çıkardığı Millet gazetesi de uzun ömürlü olmadı. Bundan sonra çalışmalarını İkdam, Söz, Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde neşretti. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 5. ve 6. dönem Kütahya milletvekili olarak katıldı (1936- 1943). Ömrünün son yıllarını, 1924’te Heybeliada’da yaptırdığı evde geçirdi. 1944’te yaşama veda etti. Heybeliada’daki Abbas Paşa Mezarlığı’na defnedildi. Hüseyin Rahmi’nin Heybeliada’daki evi müze olarak düzenlenmiştir.

edebiyathaber.net (28 Kasım 2017)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r