Masthead header

Aşk konferansı için Badiou ve Zizek İstanbul’a geliyor

askafisKartal Belediyesi’nin öncülüğünde MonoKL (Mono Kurgusuz Labirent) Yayınları tarafından 25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Filozoflarla İstanbulda: Aşkın Metafiziği konferansına ünlü filozoflar Alain Badiou ve Slavoj Zizek birlikte katılıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu ve Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’nda gerçekleşecek etkinlik süresince simültane tercüme de yapılacak. Konferansa ayrıca Volkan Çelebi ve Ahmet Soysal konuşmacı ve moderatör olarak katılacak.

Aşkın Metafiziği konferansında aşkın felsefedeki yeri, aşk ve şiir ilişkisi, aşk olayı, aşkın hakikati, aşk düşüncesinin Batı’dan Doğu’ya düşünsel izdüşümleri, kültürel aşk tasavvurları sorgulanacak.

Etkinlikte ilk gün “Aşkın Hakikati” ve ikinci gün “Aşk Olayı” konulu iki açık oturum düzenlenecek. Açık oturumlarda “aşk, olay, psikanaliz, tasavvuf, şiir, hakikat” gibi temaların öne çıkması beklenmekte.

Konferansın programı, katılımcıların özgeçmiş bilgileri ve konferans için her iki gün gidiş ve dönüş olmak üzere [sabah-akşam] Beşiktaş, Kadıköy ve Bostancı’dan kaldırılacak servisler ve konferans merkezine ulaşım güzergahları için ask.monokl.net adresine bakılabilir ya da remirosmanoglu@monokl.net adresi ile temasa geçilebilir.

Servisleri kullanmak için gün ve güzergah bilgileriyle rezervasyon yapılması gerekmekte.

Servis için iletişim: remirosmanoglu@monokl.net – editor@monokl.net

Adres: Eski Tekel Sigara Fabrikası, Dragos Arkeolojik Kazı Alanı, Orhantepe Mah. Sahil Yolu, Turgut Özal Bulvarı No:13, Dragos/Kartal

İletişim:

ask.monokl.net

0 536 483 29 84

Program

25 Eylül Cuma

15.30 – 16.00 Açılış – Opening – Discours d’ouverture

16.00 – 17.30 Badiou – Sunum – Intervention

17.30 – 17.50 Ara – Pause

17.50 – 19.15 Judith Balso – Sunum – Intervention

19.15 – 19.30 Ara – Pause

19.30 – 21.00 Açık Oturum – Aşkın Hakikati – Le verite de l’amour

Ahmet Soysal – Volkan Çelebi – Judith Balso- Alain Badiou

Open Session – Table Ronde – Avaec Badiou, Balso, Çelebi, Soysal

26 Eylül Cumartesi

15.30 – 17.00 Zizek – Sunum – Intervention

17.00 – 18.00 Badiou, Zizek, Soysal Kitap İmzalama

18.00 – 19.00 Ahmet Soysal – Sunum – Intervention

19.00 – 19.20 Ara – Pause

19.20 – 21.20 Açık Oturum – Aşk Olayı – L’événement de l’amour

Badiou, Zizek, Balso, Soysal, Çelebi

Open Session – Table Ronde – Avaec Badiou, Balso, Çelebi, Soysal, Zizek

21.20 – 21.30 Kapanış – Clôture

Katılımcılar hakkında

Alain Badiou

Fransız radikal solunun en önemli düşünürlerinden birisi kabul edilen Alain Badiou, Uluslararası Felsefe Okulu’nda, École Normale Supérieure’de ve European Graduate School’da dersler vermektedir. Felsefenin sanat, aşk, bilim ve politikayı birlikte olanaklı kıldığını savunan Badiou hakikat ve evrensellik kategorilerine bir geri-dönüşü, olay kavramı üzerinden ifade etmektedir. Aldığı matematik eğitiminin fazlasıyla ağırlığını hissettirdiği Badiou’nun felsefi yapıtları Platon, Hegel, Marx, Lacan ve Deleuze gibi filozoflarla köprüler kurmaktadır. Fransa’daki politik yaşama da etkin olarak katılan ve 1968 olaylarını kendi felsefi ve politik kariyeri açısından önemli bir an olarak gören Badiou halen L’Organisation Politique içinde siyasal mücadelesine devam etmektedir. Başlıca yapıtları arasında Théorie du sujet (1982; Özne Teorisi); L’Être et l’événement (1988; Varlık ve Olay); Manifeste pour la philosophie (1989; Felsefe İçin Manifesto); L’Éthique (1993; Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme); Deleuze: “La clameur de l’Etre (1997; Deleuze: Varlığın Uğultusu) sayılabilir. Monokl’dan Sonlu ve Sonsuz, Heidegger Nazizm Kadınlar, Felsefe İçin Manifesto kitapları yayımlanmış olup Özne Teorisi, Gerçek Mutluluğun Metafiziği ve Ne Yapmalı kitapları yayıma hazırlanmaktadır.

Slavoj Zizek

Doktorasını felsefe ve özellikle de Alman idealist felsefesi konusunda yaptı. 1960’ların sonlarında psikanalize ve Lacan düşüncesine yakın ilgi duyduğu için, 70’lerde Paris’e giderek Jacques Alain-Miller ile birlikte Lacancı psikanaliz alanında çalıştı. Mladen Dolar, Alenka Zupancic ve Renata Salecl gibi isimlerle oluşturduğu Ljubljana ekolü, 90’lardan itibaren Avrupa’nın sol entelektüel çevrelerinde, yeni Hegelci okumalarla etkili olmaya başladı. Zizek, özellikle Hegel’in bu farklı yorumuna eklemlenen Lacan çözümlemeleriyle yeni bir Marksist yorum geliştirdi. Badiou ile birlikte yeni komünist fikre yaşam verenlerin başında görülmektedir. Türkçede yayımlanmış yapıtlarından bazıları: İdeolojinin Yüce Nesnesi (Metis Yayınları), Ahir Zamanlarda Yaşarken (Metis Yayınları), Yamuk Bakmak (Metis Yayınları). Monokl’dan Bedensiz Organlar: Deleuze ve Sonuçları Üstüne, Fantaziler Salgını, Lacan ile Hegel , Olay, Cennette Sorun kitapları yayıma hazırlanmaktadır.

edebiyathaber.net (23 Eylül 2015)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r