Masthead header

“Arzulanan Makina Olarak Kentsel Dönüşüm” semineri 27 Kasım’da

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün düzenlediği Çarşamba Seminerleri kapsamında 27 Kasım 11.00’de #doktora teması ile Gizem Aksümer, “Arzulanan Makina Olarak Kentsel Dönüşüm: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Sebebiyle Gecekondudan Toplu Konuta Giden Haneler” başlıklı semineri verecek.

Gizem Aksümer Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Şehir ve Bölge Planlama bölümünü bitirdikten sonra yüksek lisansını Galatasaray üniversitesi tezli yüksek lisans programında tamamladı. Lisans ve yüksek lisans çalışmaları boyunca hem akademik çalışmalarda hem de gönüllü araştırmalarda kentsel dönüşümün yarattığı mağduriyetler üzerine odaklandı. Gecekondular, gecekondu dönüşümü ve kentsel dönüşüme karşı muhalefet temel çalışma konuları oldu.Doktorasını Deleuze ve Guattari felsefesini temel alarak İstanbul’daki kentsel dönüşüm sürecini yeniden okuduğu, “Kentsel Dönüşüm Makinası: Gecekondudan Toplu Konuta Kentsel Dönüşümün Çalışma İlkeleri” isimli teziyle 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde tamamladı. Şu an Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olan Aksümer, halen kent sosyolojisi, kent hakkı, planlamada katılım, kent ve planlama teorisi, kentsel dönüşüm, gecekondu konularında hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar yapmaktadır. Konuğumuzun “Arzulanan Makina Olarak Kentsel Dönüşüm: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Sebebiyle Gecekondudan Toplu Konuta Giden Haneler” başlıklı sunumunun tanıtım metninden:

“Kentsel dönüşüm bir arzulanan makina olarak 3 temel hareket aracılığıyla çalışır. Çalıştırıcı hareketlerden biri söz akışlarına ilişkindir. Bu akışta bilgi bir bombardıman gibi işler ve muğlaklaşarak makinayı çalıştırır. İkinci akış, arzu akışlarıdır ve bunlar kimi mekânları çekici, kimilerini itici kılarak işleyen yersizyurtsuzlaştırma hareketini sağlar. Bu hareketi ara vermeden izleyen üçüncü hareket ise, yeni mekânsal düzenlemeler ve borçlar aracılığıyla kentsel dönüşüm makinasından geçen haneleri yeniden yerliyurtlulaştırmaktadır. İstanbul ölçeğinde medya, kanunlar ve kamu otoritesinin konuşmaları sayesinde şekillenen bu 3 temel hareket, gecekondu mahalleleri ölçeğinde muğlak söylenti akışlarına evrilip, gecekondulu hanelerin gündelik hayatına sızar ve onu temelden dönüştürür.”

Yer: MSGSÜ Fındıklı Kampüsü / Video Konferans Salonu

http://www.carsambaseminerleri.org

http://www.facebook.com/carsambaseminer

http://www.twitter.com/carsambaseminer

edebiyathaber.net (25 Kasım 2019)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r