Masthead header

Ahmet Oktay yeniden okunmalı

Kitap-lık dergisi yeni sayısında özel bir Ahmet Oktay dosyası hazırladı. Adı: “Ahmet Oktay Şiiri.”

Ahmet Oktay’ın Türk edebiyatında seçkin bir yeri vardır.

Yazdığı, incelediği alanların geniş coğrafyası, ona edebiyat dışında da düşüncelerine başvurulan bir kişi niteliği kazandırmıştır.

Şiiri, bütün şiir akımlarını bilen, özümseyen ama ondan şuursuzca etkilenmeyen, kendi şiir dünyasını yaratan bir şair olma özelliğinin iyi örnekleridir.

Kültüre, topluma, çağa dair ne varsa, onun hakkında yazmıştır.

Hiç kuşkusuz, onun en öne çıkan yanı şairliğidir.

Yücel Kayıran’ın özenle hazırladığı Ahmet Oktay Bölümü’nde yer alan adlar:

Doğan Hızlan, Mehmet Can Doğan, Yücel Kayıran, Orhan Kâhyaoğlu, Yaşar Güneş, Mustafa Günay, Mustafa Kurt.

Özel dosyaların, şairin, yazarın yeniden okunması, yeni kuşaklarca yorumlanması konusunda önemli bir işlev taşıdığı kanısındayım.

Özel bölümdeki yazıları okuyunca, onun hakkında bazı temel yargılara varabilirsiniz.

Şiirini besleyen sadece edebiyat değildir, felsefeden eleştiriye kadar birçok kaynağın izdüşümü şiirinde vardır, ama bütün bu bilgiler şiirselliğe müdahale etmemiş, şiirin özgürlüğünü yok etmemiştir.

Şair, televizyoncu, gazeteci Ahmet Oktay’ın şiir dışındaki yazdıkları da, isabetli saptamaları, geniş zaman dilimi içinde de geçerliliklerini korumuştur. Özel sayıların, kuşaklar arası iletişimi sağlamakta etkisini bilirsiniz.

Yeniden okumaları sağlaması reddedilmez bir yarardır. Yıllar sonra onun kitaplarını, özellikle şiirlerini okuduğunuzda, diriliğini, okunurluğunu koruduğunu kabul edeceksiniz.

Bir şair için de bundan önemli bir yargı olduğunu sanmıyorum.

Bu yılın Mersin Edebiyat Ödülü’nü de Ahmet Oktay kazandı.

Mersin Sanayi Odası ile Ticaret Odası’nın ortaklaşa düzenlediği ödül 18 Aralık 2012 günü Mersin’de yapılacak törenle verilecek.

Özdemir İnce başkanlığında toplanan seçiciler kurulu aşağıdaki adlardan oluşuyordu: Prof. Dr. Dilek Doltaş, İpek Ongun, Hüseyin Ferhad ve Celâl Soycan.

Seçiciler kurulunun ödül gerekçesini de aşağıya aldım:

– Yaşadığı zamanın tüm insani gerilimlerini, acılarını ve direncini bir büyük toplumsal dönüşüm içinden anlamaya çalıştığı…

– Karşıtların birliğini gözeterek zaman, tarih, bellek ve aşk üzerindeki her türlü iktidar tasallutuna direnen bir dil inşa ettiği…

– Şiirleriyle, kıstırılmış ve tahrip edilmiş bireyin kararsız haline ve umarsız yazgısına, olumsuzdaki enerjiye, yenilgide ışıyan imkâna, sabra ve emeğe dikkat çektiği…

– İnsanlık tarihinin hiçbir anında olmadığı ölçüde öne çıkan etik sorunsalını, insanın en mahrem sesi olan şiirde poetik bir bileşen haline getirdiği… Unutuşa karşı belleği, aklı ve kalbi kışkırtan bir imge örgüsüyle bizi farklı hakikatlere taşıdığı…

– Her anlamda bir devrim şairi ve yazarı olduğu, “zamanın ruhu”nun baştan çıkarıcı oyunlarına karşın ve ona karşı devrimci şair ve yazar olarak kaldığı için, Ahmet Oktay’ı, oybirliğiyle ödüle değer bulmuştur.

Ahmet Oktay’ı ödül için de kutluyorum.

İYİ bir şair hakkındaki yazıları okuyun, onu yeniden okuma gereksinimi duyacağınızdan kuşkum yok.

Doğan Hızlan – Hürriyet (10 Eylül 2012)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r