Ahmet Midhat Efendi’den “Menfa: Sürgün Hatıraları”

Şubat 13, 2013

Ahmet Midhat Efendi’den “Menfa: Sürgün Hatıraları”

Türkçede roman türünün ilk örneklerini kaleme alan Ahmet Midhat Efendi’nin otobiyografik kitabı Menfa, Kapı Yayınları’ndan çıktı.

Sürgün Hatıraları alt başlığıyla Handan İnci tarafından yayıma hazırlanan kitapta Ahmet Midhat’ın çocukluğundan başlayarak Abdülaziz döneminde sürgünde geçirdiği 1873-1876 yıllarına kadar başından geçenleri okuyacaksınız.

Kitap, yazarın kendi hayatını anlatma çabasından ziyade kendisine yapılmış büyük bir haksızlık olarak algıladığı sürgün cezasına yol açan sebepleri tartışmak amacıyla yazıldığı için kitabın önemli bir bölümü bu konuya ayrılmış.

Ahmet Midhat’ı sadece bir romancı ve gazeteci olarak değil, düşünceleri, çalışma ve yaşama biçimiyle Osmanlı modernleşme döneminin önemli bir figürü olarak değerlendirmek gerekir. Ahmet Midhat, bir merkez kuvvet gibi bu döneme ait ne varsa etrafında toplamıştır. Onun hayatını incelemek, eğitim/öğretim kurumlarıyla, matbaacılık tarihiyle, aile yapısıyla, kadın hayatındaki dönüşümleriyle, Batılılaşma ekseninde yeni bir yola giren edebiyatıyla, özellikle roman türünün başlama ve gelişmesiyle, Osmanlı’da çocuk olmaktan, ticaret hayatına kadar bütün bir 19. yüzyıl modernleşmesini incelemek demektir.

edebiyathaber.net (13 Şubat 2013)

Yorum yapın