Adadayız etkinlikleri 31 Ocak’ta başlıyor

Ocak 30, 2024

Adadayız etkinlikleri 31 Ocak’ta başlıyor

Adalar Vakfı ve Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği iş birliğiyle “Adadayız” etkinlikleri başlıyor. Yıl boyunca çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerle ada üzerine düşünenleri, adaları savunanları, adaları araştıranları, adalıları ve üretimlerinde ada temasını kullanan sanatçıları bir araya getirecek etkinliklerin ilki 31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.

Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği ile Adalar Vakfı’nın ortak girişimleriyle oluşturulan “Adadayız”, adalı toplulukların güçlerini birleştirerek bilgi paylaşabilecekleri ve kimlik, sosyal-kültürel dönüşümler ve göç gibi ortak konuları keşfedebilecekleri bir iş birliği alanı sunuyor. 

VAHA’nın “Kriz Dönemlerinde Kültür Aracılığıyla Ortak Zemin” projesi kapsamında desteklenen “Adadayız”, yıl boyunca çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerle ada üzerine düşünenleri, adaları savunanları, adaları araştıranları, adalıları ve üretimlerinde ada temasını kullanan sanatçıları bir araya getirecek. Proje kapsamında farklı kültür ve disiplinlere açık buluşmalarla “ada” ortak paydasının geliştirilmesi hedefleniyor. “Adadayız”, ada kimliği, ada kültürleri ve adalar kültürel mirasına odaklanan etkinlikleri ile adaların çevre, iklim, doğal afetler gibi krizlere yanıt verme potansiyelini tartışmalara dâhil etmeyi amaçlıyor.

Panel:“Ada Araştırmalarında Neredeyiz?”
Adadayız yola çıkıyor… “Ada Araştırmalarında Neredeyiz?” başlıklı ilk etkinlikte ada araştırmaları alanının tanıtılması ve Türkiye’de ada araştırmalarının değerlendirmesi amaçlanıyor.
Adalar Vakfı’ndan Asu Aksoy’un açılış konuşmasıyla başlayacak panelde Galimi Çınarlı Derneği’nden Adil Çamur, ada araştırmaları konulu çerçeve sunuşu paylaşacak. Panelde, Sibel Yardımcı “Adayı Araştırmaya Dâhil Etmek”, Tuba Emiroğlu “Göç, Sürgün ve Şiddeti ada Bağlamında Düşünmek” ve Büke Uras “Büyükada Algısının Zaman İçinde Dönüşümü” başlıklı konuşmalarıyla yer alacaklar.

31 Ocak Çarşamba 21.00’de Adadayız youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Adadayız’ın etkinliklerini https://www.instagram.com/adadayiz.hub/ hesabından takip edebilirsiniz.

Prof. Dr. Sibel Yardımcı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. Lancaster Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladığı doktora tezi Küreselleşen İstanbul’da Bienal (İletişim, 2005) başlığıyla basıldı. İki Mahalle Bir Ada. Bozcaada başlıklı araştırma ve kitap projesini 2021 yılında tamamladı. Yardımcı’nın biyopolitika, queer, sakatlık ve insan sonrası gibi birçok alanda yayınları bulunuyor.

Bağımsız Araştırmacı Tuba Emiroğlu
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2007 yılında mezun oldu. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sosyoloji anabilim dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Doktora çalışmasında İmroz (Gökçeada) bağlamında ulus devlet ve politik şiddeti tanıklığın insandan ibaret olmayan biçimleri ile anlamaya odaklandı. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Tarih Vakfı gibi farklı sivil toplum kuruluşlarında koordinatör ve araştırmacı olarak çalıştı. Ayrıca Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler projelerinde uzman ve yönetici pozisyonlarda yer aldı.

Y. Mimar ve Araştırmacı-Yazar Büke Uras
Roma, La Sapienza Üniversitesi’nde mimarlık okudu. Üniversitelerde mimari proje tasarımı dersi verdi. New York’da Daniel Romualdez ve Skidmore, Owings & Merrill (SOM) gibi farklı mimarlık ofislerinde çalıştı. Paris’te mimarlık kariyerine devam ediyor. Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi mimari çizim ve belge koleksiyonu yapıyor. “Değişen Zamanların Mimarı Edoardo De Nari, 1874-1954” ve “Nazimî Yaver Yenal: Bir Kâğıt Mimarının Hayali Dünyası” sergilerini düzenledi. “Balyanlar, Osmanlı Mimarlığı ve Balyan Arşivi” ve “Büyükada, Moris Danon Koleksiyonu” kitapları yayınlandı.

edebiyathaber.net (30 Ocak 2024)

Yorum yapın