Masthead header

Arama sonuçları: Zygmunt Bauman

Zygmunt Bauman’ın “Eğitim Üzerine” adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Elinizdeki kitap çağımızda gerek kendisinin gerek ailesi ve çocuklarının geleceği için kaygılanan sayısız insan için değerli tartışmalar içeriyor. Çağımızın en önemli düşünürlerinden Zygmunt Bauman söyleşilerinden oluşan bu derlemede, çağdaş eğitimin krizine odaklanılıyor. Küreselleşme, özelleşme, göç olgusu gibi önemli dönüşümlerin teknolojik gelişmelerle birlikte […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman’ın çağımızın en önemli sorunlarından biri olan göçmenliği eleştirel bir perspektifle ele aldığı Kapımızdaki Yabancılar kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.  Tanıtım bülteninden:  Kamusal kaygı ve korkuların odak ve çıkış noktaları olagelen televizyon haberleri, gazete başlıkları, politik konuşmalar ve internet tweet’leri bugünlerde “göç krizi”ne referanslarla dolup taşıyor; görünüşe göre Avrupa’yı istila ederek, bildiğimiz, uyguladığımız ve […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman ve Rein Raud’un: “Benlik Pratikleri” adlı kitabı, Mehmet Ekinci çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Benlik Pratikleri, sosyolog Zygmunt Bauman ile akademisyen Rein Raud’un 2014 yılı boyunca elektronik posta yoluyla karşılıklı söyleşmelerinin ürünü. “Benlik nasıl ortaya çıkar? Her insanda, her kültürde, her yaş grubunda aynı gelişim örüntüsünü mü gösterir? Yoksa tarihsel bağlamı içinde […]

devamını oku »

Modernizm, totalitarizm ve postmodernizm üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan 91 yaşındaki Polonyalı sosyolog ve felsefeci Zygmunt Bauman hayatını kaybetti. Bauman’ın eşi Aleksandra Jasinska-Kania, Bauman’ın ölümünü duyurmak için ünlü düşünürün “akışkan modernite” kavramına atıfta bulunarak, “akışkan sonsuzluğa gitti” ifadesini kullandığı belirtildi. 1925 Polonya doğumlu Bauman, Varşova Üniversitesi’nde önce sosyoloji öğrenimi görmüş, sosyolojinin “burjuva” bilimi ilan edilmesinden sonra […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman’ın “Borçlu Zamanlarda Yaşamak” adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden  Z. Bauman’ın yenilikçi akışkanlık kavramı, 20. yüzyılın ortaları ve sonlarında yaşanmış kayda değer toplumsal ve politik dönüşümleri tarif etmeye dönük bir metafordur. Temsilini moderniteye ait kurumların çözülmesinde ve “akışkan hale gelmesinde” bulur. Bu çerçevede akışkan modernite “post-ütopyacı”, “post-fordist”, “post-Ulusal” ve […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman’un “Iskarta Hayatlar-Modernite ve Safraları” adlı inceleme kitabı, Osman Yener çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden: “Ekonomik ve teknolojik ilerlemenin yan ürünlerinden biri de ihtiyaç fazlası, gereksiz, ıskartaya çıkarılmış, faydası olmadığı gibi sırtımıza yük olan insanlar. Sanayi Devrimi’nde yeni üretim yöntemlerinin bulunması bir yandan da  geleneksel mesleklerin gerilemesine, atıkların çoğalmasına, sürekli büyüyen bir […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman‘ın “Kuşatılmış Toplum” adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Bu eser insanların toplu halde bu dünyada nasıl yaşadıklarını ve nasıl yaşamak istediklerini belirlemesi için gereken düşünsel araçları yenileme girişiminin sonucu. Bauman akıcı bir dille bu araçların, özellikle de sosyoloji disiplininin geçmişten bugüne katettiği yolculuğu bize rahat bir dille […]

devamını oku »

Ünlü sosyolog  Zygmunt Bauman’ın “Akışkan Modernite” adlı kitabı, Sinan Okan Çavuş çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Akışkan Modernite’de, yaygın olarak “postmodernite”, daha az oranda da “geç modernite”, “yüksek modernite” veya “ileri modernite” gibi şekillerde isimlendirilen olguyu ele alıyor Bauman. Aydınlanma sonrası yükselen rasyonel, hedefleri ve yolu belli, öngörülebilir, özgüvenli, katı modernitenin karşısına belirsiz, […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman’ın Kültür Teorisinde Eskizler adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Kültür Teorisinde Eskizler, 1968’de kendi ülkesinde görüşleri ve muhalif tutumları nedeniyle barınamayan ve ülkesini terk etmek zorunda kalan Bauman’ın kaybolduğunu sandığı bir çalışması. Tam basıma hazırlandığı sırada düşünceleri ve eserleri ülke içinde yasaklanan parlak bir düşünüre ait olan bu […]

devamını oku »

Bu kitap son yıllarda okuduğum en zengin içerikli tartışma ve aslında bitmeyen ve bitmeyecek görünen bir tartışma sundu bana! En temel soru ile karşı karşıyayız. Net bir cevabı olmayan ve olamayacak olan ve tarih boyu sayısız yorumlara yol açan: Tanrı’ya ve İnsana Dair. Tevazuu ile sunduğu tartışma arasında büyük bir tezat var. İyi ki de […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman’ın “Yaşam Sanatı” adlı kitabı,  Akın Sarı çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Bireyselleşmenin sonuna kadar hüküm sürdüğü ama büsbütün kendi tercihlerimize de dayanmayan bir toplumda, bilsek de bilmesek de, istesek de istemesek de, hoşlansak da hoşlanmasak da, hepimiz kendi hayatlarımızın sanatçılarıyız. Her ne kadar kimi araçlardan yoksun olsak da, böylesi bir toplumda, […]

devamını oku »

Terry Eagleton‘ın Materyalizm ve Akıl, İnanç ve Devrim kitapları, Serkan Gündüz, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Tellekt Yayınları’ndan yayımlandı. Tanıtım bülteninden: Düşünce ve bilinci mümkün kılan nedir?  Materyalizmin felsefi tasavvuruna, çağdaş bilim ve kültürle ilişkisine harikulade bir başlangıç niteliğindeki bu ufuk açıcı eserinde Terry Eagleton, materyalizmin günümüzün önemli bilimsel, kültürel ve felsefi tartışmalarının merkezinde yer aldığına […]

devamını oku »

Behçet Çelik, bırakın ifade etmeyi, farkına bile varmakta zorlandığımız duygu durumlarının usta anlatıcısıdır. Çoğumuzun idrak etmekle edememek arasında kaldığı alan, onun öykülerinde varlığa bürünür. Öykü kişileri, içsel dünyalarının kuytularına doğru yolculuğa çıkarken anılar ve soruların zorladığı yolculuk bir okuma şenliğine dönüşür. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan öykü toplamı Patikaların İyi Yanı’nda[1] tozu, ışığı, gölgeyi, karanlığı, bulutları, koyu […]

devamını oku »

Frank M. Snowden’ın “Salgınlar ve Toplum” adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Tellekt tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Kara Ölüm’den bugüne kitlesel salgınların toplumu nasıl şekillendirdiğini inceleyen Frank M. Snowden, açık bir üslupla, hastalıkların tıp bilimini ve halk sağlığını etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda sanatı, dini, entelektüel tarihi ve savaşı da dönüştürdüğünü ortaya koyuyor. Büyük salgınların tıbbi […]

devamını oku »

David Quammen’ın yazdığı, Kördüğüm Evrim Ağacı kitabı Akım Emre Pilgir çevirisiyle Tellekt Yayınları’ndan yayımlandı. Tanıtım bülteninden: İnsan birey nedir? Bizler neyiz? Bu keşifler insanın kimliğine, bireyselliğine ve tarihine dair ne gibi etkiler taşıyor? Canlılar arası evrimsel bağlantıların atalarından kalma doğası ve her bir organizmanın iç içe geçme derecesine ışık tutan Kördüğüm Evrim Ağacı biyolojideki en büyük hikâyelerden birini ele […]

devamını oku »

Terry Eagleton’ın “Kültür” adlı kitabı, Berrak Göçer çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Kültürü tüketmeyin Yaşayan en önemli Marksist edebiyat kuramcılarından Terry Eagleton, keskin ve eleştirel üslubuyla  sömürgecilikten günümüze, bütünlüklü bir tanım yapmanın neredeyse imkânsız olduğu kültürün serüvenini ele alıyor. Eagleton, sömürgecilikten ve onun neredeyse ideolojik kılıfı olarak ortaya çıkan antropolojiden sanayi Avrupa’sına, Alman Romantiklerinden […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman ve Riccardo Mazzeo’nun “Edebiyata Övgü” adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden İnsan deneyimi hem yazarların hem de sosyologların tezgâhlarına, halihazırda önceden yorumlanmış bir biçimde gelir. Gerek edebiyat gerekse sosyoloji “ikincil hermenötik” çalışmalardır, yani zaten yorumlanmış olan şeyin yeniden yorumlanışıyla uğraşırlar. Bu sebeple her ikisi de, yorumlama perdesinin yırtılmasını sağlayacak […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman ve Carlo Bordoni’nin “Kriz Hâli ve Devlet” adlı kitabı İthaki Yayınları etiketiyle yayımlandı. Tanıtım bülteninden Bugünlerde sıkça krizden bahsedildiğini duyuyor, 1930’lardaki Büyük Buhran’la ve hatta faşizm deneyimleriyle karşılaştırmalar yapıldığını görüyoruz. Ama halipürmelalimizi o dönemden ayıran hayati bir fark var: Bugün devletin sorunları çözme ve ileriye doğru yeni bir yol çizme kapasitesine artık itimat etmiyoruz. […]

devamını oku »

Irmak Zileli’nin, Edebiyat Haber okurları için önerdiği 10 kitap:  Spinoza’nın Sevinci Nereden Geliyor?, Çetin Balanuye, Ayrıntı Yayınları Yazı ve Ölüm, André Green, Çev: Nesrin Demiryontan, Metis Yayınları Mutsuzluk Zamanlarında Mutluluk, Wilhelm Genazino, Çev: Zehra Aksu Yılmazer, Ayrıntı Yayınları Yedi Yıl, Peter Stamm, Çev: Regaip Minareci, Nebula Kitap İyi Aile Yoktur, Nihan Kaya, İthaki Yayınları Yeryüzü […]

devamını oku »

Zygmunt Bauman’ın “Sosyoloji Ne İşe Yarar?” adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Sosyoloji (…) şeylerin, eylemlerin, eğilimlerin ve süreçlerin “zorunluluğu” ve “doğallığına” duyulan popüler inançların altındaki temelleri baltalamaya mahkûmdur. Onların oluşumu ve devamlılığına katkı yapan mantıksızlıkların maskesini düşürür. Zahiri kurallar ve normların arkasında yatan durumsallıklarla sözde tek olma iddiası […]

devamını oku »

Ç o k   O k u n a n l a r