Zygmunt Bauman çağdaş eğitimin krizine odaklanıyor

Zygmunt Bauman’ın “Eğitim Üzerine” adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Elinizdeki kitap çağımızda gerek kendisinin gerek ailesi ve çocuklarının geleceği için kaygılanan sayısız insan için değerli tartışmalar içeriyor. Çağımızın en önemli düşünürlerinden Zygmunt Bauman söyleşilerinden oluşan bu derlemede, çağdaş eğitimin krizine odaklanılıyor. Küreselleşme, özelleşme, göç olgusu gibi önemli dönüşümlerin teknolojik gelişmelerle birlikte … Read more

Zygmunt Bauman göçmenlik konusunu eleştirel bir gözle ele alıyor

Zygmunt Bauman’ın çağımızın en önemli sorunlarından biri olan göçmenliği eleştirel bir perspektifle ele aldığı Kapımızdaki Yabancılar kitabı Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.  Tanıtım bülteninden:  Kamusal kaygı ve korkuların odak ve çıkış noktaları olagelen televizyon haberleri, gazete başlıkları, politik konuşmalar ve internet tweet’leri bugünlerde “göç krizi”ne referanslarla dolup taşıyor; görünüşe göre Avrupa’yı istila ederek, bildiğimiz, uyguladığımız ve … Read more

Zygmunt Bauman ve Rein Raud’dan: “Benlik Pratikleri”

Zygmunt Bauman ve Rein Raud’un: “Benlik Pratikleri” adlı kitabı, Mehmet Ekinci çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Benlik Pratikleri, sosyolog Zygmunt Bauman ile akademisyen Rein Raud’un 2014 yılı boyunca elektronik posta yoluyla karşılıklı söyleşmelerinin ürünü. “Benlik nasıl ortaya çıkar? Her insanda, her kültürde, her yaş grubunda aynı gelişim örüntüsünü mü gösterir? Yoksa tarihsel bağlamı içinde … Read more

Zygmunt Bauman hayatını kaybetti

Modernizm, totalitarizm ve postmodernizm üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan 91 yaşındaki Polonyalı sosyolog ve felsefeci Zygmunt Bauman hayatını kaybetti. Bauman’ın eşi Aleksandra Jasinska-Kania, Bauman’ın ölümünü duyurmak için ünlü düşünürün “akışkan modernite” kavramına atıfta bulunarak, “akışkan sonsuzluğa gitti” ifadesini kullandığı belirtildi. 1925 Polonya doğumlu Bauman, Varşova Üniversitesi’nde önce sosyoloji öğrenimi görmüş, sosyolojinin “burjuva” bilimi ilan edilmesinden sonra … Read more

Zygmunt Bauman’dan “Borçlu Zamanlarda Yaşamak”

Zygmunt Bauman’ın “Borçlu Zamanlarda Yaşamak” adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden  Z. Bauman’ın yenilikçi akışkanlık kavramı, 20. yüzyılın ortaları ve sonlarında yaşanmış kayda değer toplumsal ve politik dönüşümleri tarif etmeye dönük bir metafordur. Temsilini moderniteye ait kurumların çözülmesinde ve “akışkan hale gelmesinde” bulur. Bu çerçevede akışkan modernite “post-ütopyacı”, “post-fordist”, “post-Ulusal” ve … Read more

Zygmunt Bauman’dan “Iskarta Hayatlar-Modernite ve Safraları”

Zygmunt Bauman’un “Iskarta Hayatlar-Modernite ve Safraları” adlı inceleme kitabı, Osman Yener çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden: “Ekonomik ve teknolojik ilerlemenin yan ürünlerinden biri de ihtiyaç fazlası, gereksiz, ıskartaya çıkarılmış, faydası olmadığı gibi sırtımıza yük olan insanlar. Sanayi Devrimi’nde yeni üretim yöntemlerinin bulunması bir yandan da  geleneksel mesleklerin gerilemesine, atıkların çoğalmasına, sürekli büyüyen bir … Read more

Zygmunt Bauman’dan önemli bir kitap: “Kuşatılmış Toplum”

Zygmunt Bauman‘ın “Kuşatılmış Toplum” adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Bu eser insanların toplu halde bu dünyada nasıl yaşadıklarını ve nasıl yaşamak istediklerini belirlemesi için gereken düşünsel araçları yenileme girişiminin sonucu. Bauman akıcı bir dille bu araçların, özellikle de sosyoloji disiplininin geçmişten bugüne katettiği yolculuğu bize rahat bir dille … Read more

Ünlü sosyolog Zygmunt Bauman’dan “Akışkan Modernite”

Ünlü sosyolog  Zygmunt Bauman’ın “Akışkan Modernite” adlı kitabı, Sinan Okan Çavuş çevirisiyle Can Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Akışkan Modernite’de, yaygın olarak “postmodernite”, daha az oranda da “geç modernite”, “yüksek modernite” veya “ileri modernite” gibi şekillerde isimlendirilen olguyu ele alıyor Bauman. Aydınlanma sonrası yükselen rasyonel, hedefleri ve yolu belli, öngörülebilir, özgüvenli, katı modernitenin karşısına belirsiz, … Read more

Sosyoloji öğrencileri ve Bauman takipçileri için hazine niteliğinde bir kitap

Zygmunt Bauman’ın Kültür Teorisinde Eskizler adlı kitabı, Akın Emre Pilgir çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Kültür Teorisinde Eskizler, 1968’de kendi ülkesinde görüşleri ve muhalif tutumları nedeniyle barınamayan ve ülkesini terk etmek zorunda kalan Bauman’ın kaybolduğunu sandığı bir çalışması. Tam basıma hazırlandığı sırada düşünceleri ve eserleri ülke içinde yasaklanan parlak bir düşünüre ait olan bu … Read more

Bauman ve Obirek’le “Tanrıya ve İnsana Dair” | Sultan Sarı

Bu kitap son yıllarda okuduğum en zengin içerikli tartışma ve aslında bitmeyen ve bitmeyecek görünen bir tartışma sundu bana! En temel soru ile karşı karşıyayız. Net bir cevabı olmayan ve olamayacak olan ve tarih boyu sayısız yorumlara yol açan: Tanrı’ya ve İnsana Dair. Tevazuu ile sunduğu tartışma arasında büyük bir tezat var. İyi ki de … Read more

“Yaşam Sanatı”nda Bauman meseleyi tüm incelikleriyle ele alıyor

Zygmunt Bauman’ın “Yaşam Sanatı” adlı kitabı,  Akın Sarı çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Tanıtım bülteninden Bireyselleşmenin sonuna kadar hüküm sürdüğü ama büsbütün kendi tercihlerimize de dayanmayan bir toplumda, bilsek de bilmesek de, istesek de istemesek de, hoşlansak da hoşlanmasak da, hepimiz kendi hayatlarımızın sanatçılarıyız. Her ne kadar kimi araçlardan yoksun olsak da, böylesi bir toplumda, … Read more

Ocak Ayında Ayrıntı Yayınları okurlara özenli bir seçki sundu

Ayrıntı Yayınları, Ocak 2024’te okurlarına edebiyattan sinemaya, psikolojiden yakın tarihe, bilimkurgudan Türkçe klasiklere uzanan özenli bir seçki sundu. Akışkan Modern Dünyada Yönetim Yazar: Zygmunt Bauman, Irena Bauman, Jerzy Kociatkiewicz, Monika Kostera / Çevirmen: Aslı Önal İnceleme Zygmunt Bauman’ın “akışkan modernlik” olarak tanımladığı içinde yaşadığımız çağ, her alanda muazzam belirsizliklerle karakterize olur. Bunun en önemli neticelerinden … Read more