Monograf’ın yeni dosya konusu belli oldu: “Edebiyat ve Tıp”

Monograf 16. sayısında edebiyat ve tıp ilişkisini merkeze alarak fiziksel hastalıkların metinselleştirilme/söylemleştirilme biçimlerini tartışmaya açıyor. Hastalık/sağlık ve edebiyat ilişkisi, disiplinlerarası Tıbbi İnsani Bilimler ve Sağlık Odaklı İnsani Bilimler çalışmalarının temel odaklarındandır. Melodramlardan romantik edebiyata, modernist metinlerden postmodern yazına kadar farklı edebi türler, frengi, tüberküloz, AIDS, kanser ve veba gibi hastalık ve salgınları kurgusallaştırarak bu hastalıklara … Continue reading Monograf’ın yeni dosya konusu belli oldu: “Edebiyat ve Tıp”