Masthead header

Tag Archives: yapısalcılık

Ferdinand de Saussure, “Genel Dilbilim Dersleri” kitabında, dilin toplumsal bir olgu örneği olduğunu ifade eder. Dilin kollektif karakteri ve konuşmanın bireyci kullanımı dolayısıyla dil ile konuşmayı da birbirinden ayırır. Dil, konuşmacıların ruhsal durumlarına ya da toplumun evrimine indirgenemez, toplumsal, edilgen kurallar bütünü; konuşma ise öznel ve etkendir.[2] Toplumsal bir olgu olarak dil, sözleriyle bütünün eksik bir yansımasını […]

devamını oku »

Ç o k   O k u n a n l a r