Masthead header

Category Archives: mine egbatan

Yazı: Mine Egbatan François Mifsud[1], bir makalesinde insanların birbirlerini tanımak için diyaloğa girmelerinin önemli olduğunu söyler. İki insan arasında diyalog yoluyla birbirini anlama ise peşin hükme varmadan karşındakini tanımaya çalışmakla mümkün olabilir. Bu da aslında kendi değerlerini, düşüncelerini, yargılarını karşındaki insana dayatmamakla, onun bu dünyadaki yerini, varlığını, kendini nasıl tanımladığını anlamakla mümkün olur. Yani aslında […]

devamını oku »

Queer kelimesini Türkçeye “garip” ve “tuhaf” olarak çevirmek mümkün. Bu “garip” ve “tuhaf” olma durumu, queer teori bağlamında düşünüldüğünde toplumda “norm” olarak belirlenenin dışında kalana/bırakılana işaret ettiği söylenebilir. Yine de queer kavramı hâlâ tartışılan ve muğlâk bir kavram. Muğlâk olma durumu olumsuz olmanın aksine queer kavramının doğasını oluşturuyor. Pek çok kavrayışa ve anlayışa potansiyel oluşturma […]

devamını oku »

Sheila Rowbotham, “Yeni Bir Çağ Hayali: 21. Yüzyılı Yaratan Kadınlar”  isimli kitabında Amerika ve İngiltere’de, on dokuzuncu yüzyılın sonları ve yirminci yüzyılın başlarında yaşanan, sosyal ve toplumsal dönüşüm sürecinde kadınların eşitlik ve özgürlük talepleri ve mücadelelerine odaklanıyor. Toplumsal cinsiyet rollerini eleştiren, kamusal ve özel alan arasındaki ayrımı sorgulayan, kendi deneyimlerinin önemini kavrayarak erkek egemen düzeni […]

devamını oku »

Monique Wittig’in Straight Düşünce adlı kitabı toplumsal cinsiyeti bir politik kategori olarak öne sürmesi ve heteroseksüel toplumsal sözleşmeyi eleştirmesi bakımından önem kazanıyor. Kitap, toplumsal cinsiyet ilişkilerini ve heteroseksüel toplumsal düzeni ele alan dört bölüm ve yazın dili üzerine çeşitli bölümlerden oluşuyor. “Cinsiyet Kategorisi” bölümünde Wittig, kadınları bir sınıf olarak ele alır. Kadınlar bir sınıf olarak […]

devamını oku »

Ç o k   O k u n a n l a r