Masthead header

Category Archives: çağlar solak

“Gülgün asla göğe bakmazdı.” Dikilmek, dikleşmek, yükselmek, yani göksellik, yani yukarıdan aşağıya bakış, aşağıdakileri küçük görmek… Hiçbiri Gülgün’e göre değil, hiçbiri Gülgün için, bu dünya için, bu eril eşitsiz toplumsal düzen için, fallus’un iktidarı için hayırlı hayaller değil. Gülgün, bir köylü kızı, karnı doysun, rahat etsin diye İstanbul’daki hali vakti yerinde bir ailenin, Mübeccelgillerin hanesine […]

devamını oku »

İnsan bedenine ait hiçbir organ penis kadar yoğun bir sembolleştirme ve soyutlamaya konu edilmemiş, mizahta ve dilde çağrışım yelpazesini genişletememiştir. Hemen hemen tüm kültürlerde penis, üremeyi sağlayan herhangi bir organ olmanın çok ötesinde anlamlara sahiptir ve aslında penisin anlam dünyası tam olarak, uygarlığın üzerinde yükseldiği ataerkil kültürün anlam dünyasına karşılık gelmektedir. Siyasi iktidar, ekonomik iktidar, […]

devamını oku »

«Bir kuram hakkında yargıya varmak için hem bize sağladığı bilgilerin miktarına, hem de bizden talep ettiği cahilliğin miktarına bakmak gerekir.»1 Hipotezlerden kuram gibi bahsedildiği, kesinliği şüpheli araştırma bulgularının internette ve gazete köşelerinde genel kabul görmüş doğrular gibi ifade bulduğu son yıllarda, yukarıda alıntılanan cümlenin değeri daha da artmış durumda. Bilimsel görüşlerin bizden talep ettiği cahilliğin […]

devamını oku »

Ç o k   O k u n a n l a r