Masthead header

“Bugünden” dergisi’nde Gezi Parkı var

Kültür sanat dergisi Bugünden, 13.sayısında Düşünsel başlığı altında yayımladığı yazıların bir kısmını Gezi Parkı Direnişi’ne ayırmış.

Cemal Dindar; Direniş, Mitos, Libido başlıklı yazısıyla “lider” kavramı, Tayyip Erdoğan’ın psikolojisi ve stratejisi üzerine oldukça isabetli tespitlerde bulunuyor. Atilla Polat, Bir Gün Bir AVM Yapılacak Oldu başlıklı yazısında Gezi Parkı Direnişi’nin içinden çıkan mizahı irdelemiş, olayların içeriğinin neden karnaval özellikleri gösterdiğini açıklamış. Delilik, Aklın Ötekisi başlıklı yazısında Mehmet Ali Kılıçbay, delilik kavramının kökenine inmiş, çarpıcı örneklemelerle delilik kavramının neliği üzerine bir daha düşünmemiz için kapılar aralamış. Caizeden Modern İcazete Ödüller başlığı altında Ömer Lekesiz’in edebiyat ödüllerinin tarihçesi ve bu ödüllerin geçerlilik, güvenirlilikleri üzerine yazısını okuyabiliriz. Yalnızlık ve Uzaklık kavramlarının göreceliliği ve bu kavramların ilginç örneklemeleri Orhan H. Aydın’ın kaleminden çıkmış.

Derginin her sayıda yayımladığı iki söyleşiden ilki Turgut Çeviker’in Hakkı Mısırlıoğlu’yla gerçekleştirdiği kitap kapakları tasarımı üzerine; ikincisiyse Özgür Soylu’nun Miyase Sertbarut ile gerçekleştirdiği çocuk ve edebiyat üzerine.

Portre alt başlığında Nurzer Öznur, Türk edebiyatında ilk psikolojik roman olma özelliğiyle öne çıkan Eylül’ün yazarı Mehmet Rauf’un yaşantısı ile eserleri arasındaki bağı somutlaştırmış. Düşünür, eleştirmen ve romancı Aldous Huxley’i okura Reyhan Yıldırım tanıtmış. Şengül Can, Türkiye politik tarihi ve sosyolojisi üzerine çalışmalar yapmış, alanındaki en yetkin kişi olan Kerim Sadi biyografisine geçmeden önce, bu değerli düşünce adamı hakkında zorluklarla dolu araştırma sürecini ve kütüphanelerde araştırma yapmanın zor yanlarını anlatmış. Derginin arka kapağında Neriman Ağaoğlu’nun kalemiyle Mebrure Sami yer almış.

Eser tanıtımı bölümünde Semra Topal, Levi Henriksen’in Kar Yağacak adlı kitabına yer vermiş. Yusuf-ı Meddah’ın kaleme aldığı Varka ve Gülşah adlı öyküde önemli bir yer tutan yol simgesinin nasıl işlendiğini başka edebiyat örnekleriyle de (Murathan Mungan’ın Dönmek adlı şiiri ve Simurg efsanesi) karşılaştıran Yasemin Adıbelli; araştırmasını, Bakhtin’in önerdiği kronotop kavramı üzerinden yapmış. Öyküde, bir dış mekân unsuru olarak yer alan yol simgesinin her iki karşılığına da değinmiş; fiziksel anlamdaki yol ve içsel yolculuk…

13. sayıda İlkay Noylan’ın Emanet, Ali İpek’in Düğüm adlı öyküleri yer almış.

Sanat Dünyası bölümünde; Bulgaristan’da düzenlenen Mizah ve Hiciv Bienali Uluslararası Gabrovo 2013 adlı yarışmada Altın Aesop-Altın Gülümseme-Ödülü’nü kazanan Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Cemalettin Yıldız ile ilgili haber yer almış. Cemalettin Yıldız, aynı zamanda Bugünden Dergisi’nin de grafik tasarımcısıdır. Kırmızı Gülümser, Mavi Susar adlı kitabında Said, seçtiği resimlere göndermeler yapan hikâyeler yazıyor. Orhan H. Aydın çevirisiyle; Paul Klee’nin Kemerli Köprünün Devrimi ile aynı adı taşıyan anlatıyı okumak mümkün. Ayrıca kitabın kısa tanıtım yazısı da Orhan H. Aydın tarafından yapılmış. Feridun Andaç, Kavşaktaki Buluşmalar: Yüzler/İzler/Gölgeler yazı dizisinde bu sayıda Tarık Dursun K.’yı anlatmış. Marsilya: Sevdiğini Unutmayan Kent başlıklı yazı, Ümit Öztürk’ün kaleminden çıkmış. Çiğdem Özelsancak Ataş, Michael Ende’nin çocuk edebiyatındaki sağlam duruşunu incelemiş. “Çünkü asıl sorun bugünün dünyasında, hakikatin değil de vitrinden yansıyan imajın her şey olduğu dünyada…” diyen Yalçın Hafçı’nın Eski Kuyulardan Su İçmeyi Yeğliyorum başlıklı yazısı yer almış.“Başka” Bir Cümle adlı metin, İ. Serhat Sağsöz’ün kaleminden çıkmış.

edebiyathaber.net (11 Temmuz 2013)

E-posta adresiniz yayınlanmaz ve paylaşılmaz. Gerekli alanlar yıldız ile gösterilmiştir *

*

*

Ç o k   O k u n a n l a r